Fredrikstad kommune har ikke tjent på anleggsbidrag – avviser korrupsjon

Fikk avtale: Bryggerifjellet er ett av de ti prosjektene Skatt øst har undersøkt etter at Fredrikstad kommune inngikk avtale med utbygger om anleggsbidrag.

Fikk avtale: Bryggerifjellet er ett av de ti prosjektene Skatt øst har undersøkt etter at Fredrikstad kommune inngikk avtale med utbygger om anleggsbidrag. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunalsjef Atle Holten understreker at Skatt øst ikke har rettet noen korrupsjonsanklage mot kommunen etter sitt bokettersyn. Dette har vært hevdet etter det ble kjent at kommunen må betale merverdiavgift og tilleggsavgift.

DEL

Leserbrev 

I kjølvannet av nyheten om at Fredrikstad kommune må tilbakebetale 17.3 millioner kroner til Skatt øst (14,9 mill. tilbakebetaling av mva. + 2,4 mill. i tilleggsavgift), spekuleres det i forskjellige fora (kommentarfelt på nettaviser, etc.). om dette dreier seg om korrupsjon. Det vil vi avvise.

Formålet med å bruke anleggsbidragsmodellen har vært å stimulere til vekst og utvikling av Fredrikstad-samfunnet. Gjennom å la utbyggerne nyte godt av kommunens avgiftsposisjon får utbygger i praksis fritak fra mva. (innebærer at prosjektet blir billigere). Dette var en ordning som har stor utbredelse i Kommune-Norge. Det understrekes at kommunen ikke har hatt noen økonomiske fordeler av å benytte ordningen.

Skatt øst har heller ikke rettet noen form for korrupsjonsanklage mot kommunen etter sitt bokettersyn.

Skatt øst baserer sitt vedtak på at Fredrikstad kommune ikke har vært reell byggherre i prosjektene hvor ordningen ble tatt i bruk. En forutsetning for å praktisere anleggsbidragsmodellen på riktig måte, og dermed rettmessig kunne kreve momskompensasjon, er at kommunen er reell byggherre med det ansvar det innebærer. Dette gjelder utbyggingsprosjekter hvor private utbyggere har krav om å bygge kommunal infrastruktur som vann og avløp, vei og parkområder som siden skal kostnadsfritt overføres kommunen. Hvis kommunen hadde bygd dette selv, ville den fått fritak for merverdiavgift.

Hadde Fredrikstad kommune valgt å benytte en annen modell for momskompensasjon, justeringsretten, ville kommunen også rettmessig kunne fått overført justeringsretten fra private utbyggere når den kommunaltekniske infrastrukturen var ferdigstilt og overført kommunen, selv uten at kommunen har vært involvert i prosjektet som byggherre. Dette betyr at merverdiavgiften ville blitt tilbakeført fra staten over en tiårsperiode til kommunen og deretter til utbyggerne. Kommunen arbeider nå med å få tilbake deler av de 14,9 millionene etter denne modellen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags