Riktig kursendring for å få flere i arbeid

Reddes av oljefond: Før valget i 2013 var Siv Jensen på Fredrikstad-besøk. Da pekte de økonomiske pilene oppover. Nå skal hun bruke 194 milliarder oljekroner for å få vekst. Arkivfoto: Erik Hagen

Reddes av oljefond: Før valget i 2013 var Siv Jensen på Fredrikstad-besøk. Da pekte de økonomiske pilene oppover. Nå skal hun bruke 194 milliarder oljekroner for å få vekst. Arkivfoto: Erik Hagen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Finansminister Siv Jensen (Frp) overrasker positivt med sitt nye statsbudsjett, fastslår FBs politiske kommentator Øivind Lågbu.

DEL

Kommentar 

Med en galopperende ledighetsøkning i store deler av landet er Siv Jensen nødt til å bruke mer på samferdsel, nybygg og vedlikehold av skoler og sykehjem. Forskningssektoren må få mer penger, og det trengs en skikkelig satsing på omstilling. Det holder ikke med skattelettelser alene. Hun kunne gjerne ha brukt mer til å få opp aktiviteten, slik Ap gjorde etter finanskrisen i 2008 da Fredrikstad og Østfold fikk en større omstillingspakke, men kursendringen er godkjent.

Jeg har sett nærmere på hva statsbudsjettet kan bety for Fredrikstad og Østfold.

Først samferdsel: Nå kommer pengene til Follotunnelen, som vil bety svært mye for togpendlere fra fylket. Hele 27,6 milliarder kr vil det koste å bygge tunnel og få ned reisetiden fra Oslo S til Ski med 11 minutter. Når banen står ferdig i 2021, vil det ta under en time fra Fredrikstad til hovedstaden. Planleggingen av dobbeltsporet fra Råde til Halden skal også forseres, og det betyr at utbyggingen av jernbanen kan komme i gang om 3–4 år. Flott.

Nedre Glomma får 50 millioner kr neste år i belønningsmidler for å bygge gang- og sykkelveier og få flere til å ta bussen, i tråd med avtalen med regjeringen. Det kommer også penger til å bygge fire felt fra Simo til Ørebekk. Det skal brukes 206 millioner neste år, men av dette er 110 millioner fremtidige bompenger, som skal tas opp i lån.

At farleden til Borg havn skyves ut i tid og må gjennomgås på nytt, er ingen nyhet. Hele dette prosjektet henger i en svært tynn tråd, og Borg havn må sørge for å få delt opp utbyggingen og få realisert det aller viktigste: Å få mudret opp området utenfor havna og den planlagte snuplassen ved Kråkerøy. Mudderet kan sendes til de to klargjorte bassengene hos Frevar. Det er ikke nok å gjøre mindre endringer i Kystverkets utbyggingsforslag og håpe på godt vær. Jeg tviler på om det er mulig å få godkjent hele dette prosjektet, etter å ha lest høringsuttalelsene fra flere fagmyndigheter. Innvendingene er sterke. Det haster med å komme i gang ved havna, og her må Kystverket legge seg i selen for å få i gang etappe en.

Regjeringen vil styrke grensekontrollen med 50 årsverk neste år. Svinesund får flere ansatte, bedre overvåking av grensen med nye kameraer og døgnbemanning. Det er på sin plass. Også her vil regjeringen få full oppslutning i Stortinget. Det er ikke mange år siden målet var å få friere bevegelser over grensene i Europa gjennom Schengen-avtalen. Den indre grensekontrollen skulle bygges ned. Det er for lengst historie.

Ledelsen ved Moss lufthavn Rygge er nok ikke begeistret for at det blir dyrere å fly neste år. Momsen stiger fra åtte til ti prosent. Det er kanskje ikke all verdens økning, men den kommer på et tidspunkt hvor antall arbeidsreiser går ned, og flyplassene blir mer avhengig av fritidsreiser. Med økende ledighet og mindre kjøpekraft kan små endringer gi utslag.

Så langt i år har vi i Fredrikstad og Østfold gått mot strømmen. Ledigheten er redusert. Lavere kronekurs gjør eksportvarer fra Østfold billigere i utlandet. Et usikkerhetsmoment i statsbudsjettet er om økte investeringer og forbruk vil føre til høyere kronekurs. Jeg registrerer at økonomer stiller spørsmålet. Flere skriver at regjeringen driver et høyt spill om kursen.

Gifte og samboende pensjonister får den etterlengtede reduksjonen i avkortingen, det skjer fra 1. september, og for den enkelte pensjonist betyr det 4.000 kr mer å rutte med i året. Dette har vært en gammel kampsak for Fremskrittspartiet, og jeg tror KrF og Venstre vil godta dette forslaget.

Men den omfattende skattereduksjonen, som regjeringen nå legger opp til, vil neppe bli godtatt. Riktignok skal hver enkelt av oss ikke få mer enn 1.000 kroner mindre i skatt neste år, i gjennomsnitt, men dette skal være starten på en lengre omstilling med betydelige skattekutt.

KrF og Venstre vil heller prioritere å styrke velferdstilbudet.

Nedkuttingen av bistandsbudsjettet, etter overflytting av penger til flyktninger, vil de to partiene nok heller ikke akseptere. Som i de to foregående årene vil det bli betydelige endringer før budsjettet kan godtas til slutt.

Jeg regner også med at KrF og Venstre vil bruke mer penger på investeringer i kommuner og fylkeskommuner enn det regjeringen legger opp til. Selv om Jensen har økt beløpet kraftig, og plusset på med en halv milliard til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg, trengs det mer.

Det er vanskelig å trekke konklusjoner for Fredrikstad-økonomien. Først vil jeg høre hva økonomisjef Egil Olsen kommer frem til. Det er mange tall å ta hensyn til, på pluss- og minussiden. Men hovedinntrykket er at kommunene får en betydelig vekst med dette budsjettet, langt over prisstigningen. Ifølge regjeringens oversikt vil Fredrikstad få en forventet vekst i frie inntekter på 4,3 prosent neste år, det er samme økning som for landsgjennomsnittet. Hvaler forventes å få en økning på 4,4 prosent og Råde på 5,4 prosent.

Jeg merker meg også at Fredrikstad og Hvaler har en høyere lånegjeld per innbygger enn landsgjennomsnittet. For Fredrikstad er netto lånegjeld 63.218 kroner per innbygger, mens Hvaler har 72.158 kroner og Råde 38.064 kroner. Landsgjennomsnittet er på 54.588 kroner. Fredrikstad og Hvaler er derfor mer utsatt for rentesvingninger enn Råde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags