En viktig reise for meg som politiker. Nå vet jeg vet mer om hva de barna og familiene som kommer hit, flykter fra

Skolene vi besøkte hadde til sammen over 1.400 elever. Klassestørrelsene varierte, men det var helt vanlig å ha rundt 150 elever i en klasse, skriver Siri Martinsen om sitt møte med Malawi.

Skolene vi besøkte hadde til sammen over 1.400 elever. Klassestørrelsene varierte, men det var helt vanlig å ha rundt 150 elever i en klasse, skriver Siri Martinsen om sitt møte med Malawi. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fredrikstads engasjementet i Malawi har beriket oss på mange vis. I tillegg har vi bygd kompetanse innenfor miljø og pedagogikk, vist solidaritet og bidratt til at jenter fullfører grunnskolen, skriver leder av oppvekstutvalget Siri Martinsen i dette innlegget.

DEL

Meninger 

Min reise til Malawi var en reise mellom to «verdener»; den lille verdensbyen Fredrikstad og ett av verdens fattigste land, Malawi. Sammen med 12 studenter, to øvingslærere og en representant for Høgskolen i Østfold satte vi kursen mot hjertet av Afrika. Jeg var spent, men hadde ingen forventninger til hva som skulle møte meg. Jeg ville være åpen i møtet med Lilongwe og prosjektet.

Mitt første inntrykk av landet var et fredelig land. Imøtekommende og smilende folk med masse skjebner, sult og tragedier. Jeg møtte mennesker som renset gresskarblader til middag. Flere hundre mennesker levde sammen under bruer, eller et milevis skue av blekktak. Det var store forskjeller mellom folk. Det var flere rørende øyeblikk i møte med folk. Spesielt godt husker jeg møtet med en landsby langt ut på landet. Flere av barna skrek og hylte da vi kom. De var redde, de hadde aldri sett et hvitt menneske før! I denne landsbyen var ingen i arbeid og det var svært dårlig kompetanse blant de 150 innbyggerne.

Flere visste ikke hvor gamle de var. Øverst på deres ønskeliste sto rent vann hele året og blekktak. De levde av gode avlinger og var svært sårbare for flom og tørke. Det betyr sultkatastrofe for dem. Barna hadde tilgang til skole, men det manglet sko og innsats fra foreldre som har lite eller intet forhold til skole. Studentene hadde sin praksis på to av våre vennskapsskoler, Chankandwe og Chinsapo. En av lærerne jeg møtte fra en annen skole hadde over 200 elever.

Noen hadde undervisning ute under trær, andre hadde klasserom. Det var klasserom med murgulv som ikke var helt uproblematisk, de satt tett i tett. For jenter var det utfordrende, de ble ofte rammet av urinveisinfeksjon og vi vet at det er liten eller ingen tilgang til legehjelp. Med få unntak var det murt opp skolebenker og bord. Da vi stilte spørsmålet om hvorfor det ikke var gjort i flere av rommene, var svaret enkelt: Da er det ikke plass til alle.

Få av barna hadde skoleuniform, noen hadde sko og noen eide ikke sko. I Malawi er det deler av året veldig varmt så for å kunne gå til skolen må man ha sko for ikke å brenne føttene på veien. Det finnes barn som knytter blader rundt føttene for å kunne gå på skolen. En så selvfølgelig ting her i Fredrikstad får elever til å falle ut fra skolen i Malawi. Klærne var hullete og de færreste har skolebøker.

Historien bak og dagens engasjement

 • Fredrikstad var en av de første kommunene i Norge som startet opp såkalte Nord/Sør prosjekter i Afrika, da kulturskolen i 1993 startet opp et musikkfagligutviklingsprosjekt i Zimbabwe finansiert av NORAD.
 • I 1997 ble skoler i Fredrikstad invitert til å delta i fortsettelsen av prosjektet og ble etter hvert knyttet til hver sin vennskapsskole i Gweru i Zimbabwe og senere Lilongwe i Malawi.
 • De siste 20 årene har engasjementet i Malawi vært innholdsrikt og mangfoldig med utveksling av pedagoger, lærere og elever og gjennomføring av ulike prosjekter med blant annet kultur og miljø som tema. I tillegg har det vært gjennomført et MIC prosjekt som tok sikte på å utvikle skolesektoren og forhindre at unge jenter sluttet på skolen.

Dagens engasjement:

Friends of Lilongwe:

 • Vennskapsgruppa Friends of Lilongwe ble etablert av lærere ved Fredrikstad-skoler som tidligere hadde vært på utveksling i Malawi i regi av Fredskorpset.
 • Den jobber blant annet med å opprettholde kontakten med vennskapsskolene og videreføre resultatene fra gjennomførte prosjekter.
 • Dette inkluderer «Girls promotion club» hvor målet er å få unge jenter til å fullføre utdannelsen og få praktisk opplæring i matlaging og søm.
 • I tillegg samler gruppa inn penger for å bygge klasserom på vennskapsskolene.
 • Det har også blitt etablert en søsterforening som heter «Friends in Lilongwe»
 • Internasjonal praksis for lærerstudenter ved HiØ:
 • Siden 2005 har Høgskolen i Østfold hatt et samarbeid med Kjølberg skole. Dette har gitt lærerstudenter ved HiØ muligheten til å ha internasjonal praksis i fem uker ved vennskapsskolene i Lilongwe.
 • Til sammen 180 studenter har benyttet seg av denne muligheten så langt. Dette har gitt en unik mulighet til å opprettholde kontakten med skolene i Lilongwe og ikke minst følge opp prosjekter som har blitt gjennomført. Dette var formålet for min tur, bli kjent med studentprosjektet Fredrikstad kommune har i samarbeid med HiØ.

Noen hadde med skolemat, andre gikk hele dagen på tom mage. På Chinsapo var det et knippe foreldre som solgte mat midt på dagen til de som hadde anledning til å kjøpe. De solgte frossent vann med og uten farge, frityrstekte brødsmuler, popcorn og puffet mais. Lunsjen kostet en krone eller to. Skolegården var som regel noen nedgravde bildekk, så paradis var en perfekt aktivitet. Det var områder med søppel og tidvis en stank av urin. Det var et hav av lukter. Spesielt la jeg merke til lukten i de største klassene (150 elever på få kvadratmeter i høy temperatur). Når familiene knapt hadde anledning til å kjøpe sko hadde de definitivt ikke råd til deodorant.

Lukten fra de mange kjøkken som ofte var ute foran huset hvor de brant mye plast. Eller eksosen etter en sliten lastebil som sto som svarte skyer med et overfylt lasteplan av folk. Den første dagen vi besøkte disse skolene og reisen til og fra kom det mye følelser, vi møtte en verden som var langt borte fra oss, fysisk og ressursmessig. Etter tredje dagen på skolene var studentene i full gang med undervisning, imponerende. Øvingslærerne fra Kjølberg gjorde en fantastisk innsats.

Engasjementet i Malawi har beriket Fredrikstad kulturelt, økt toleransen til barn og unge, tilført pedagogkompetanse fra Afrika og gitt et mer balansert og positivt bilde av andre kulturer. I tillegg har vi bygd kompetanse innenfor blant annet miljø og pedagogikk, vist solidaritet og bidratt til at jenter fullfører grunnskolen.

Fakta om Malawi

 • Malawi er et lite, smalt land sørøst i Afrika. Landet blir kalt «The warm heart of Africa» fordi det ligger i hjertet av Afrika.
 • Hovedstaden i Malawi er Lilongwe. Landet er delt inn i 7 distrikter innenfor tre regioner og har en befolkning 18,62 millioner (2017).
 • Geografisk grenser Malawi til Mosambik, Zambia og Tanzania.
 • Malawi er svært avhengig av landbruket. De tre viktigste eksportavlingene er (i rekkefølge) tobakk, te og sukker. Hele 40% av landets inntekter kommer fra bistand og det er en ekstrem fattigdom i landet. For kort å illustrere dette er det om lag 66,7% slum i byene og 1 av 5 er underernærte. Det er stor forskjell mellom fattig og rik.

Praksisopplæringen har utviklet studentenes horisont og gitt dem innblikk i hvordan lærere i forskjellige land har ulike vilkår, men jobber mot samme mål: kunnskapsutvikling og sosialisering.

Det har for meg vært en viktig reise også som politiker. Jeg vet mer om hva de barna og familiene som kommer hit, flykter fra. De som kommer fra sult og klimakatastrofer. Det er også en viktig kompetanse å ha for studentene, fremtidens lærere i møte med elever og foreldre. Flere i Malawi lever av bistand. Det handler om hvor mye vi skal hjelpe, vi som kan. Hvis alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0.5 jordkloder. Hvis alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3.4 jordkloder. Det handler om solidaritet, forståelse og kunne gjøre en forskjell.

Takk til Fredrikstad-skolen for engasjementet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags