Vi i KrF ønsker å rette oppmerksomheten mot en spesiell elevgruppe i Fredrikstad-skolen: Barn og unge med spesielle behov for tilrettelegging i 5. - 7. klasse og deres behov for et tilbud til SFO etter funksjonsnivå og interesse, med gode utviklingsvilkår med et areal både ute og inne egnet til formålet, jf. Opplæringslovens §13,7.

Disse barna i 5. - 7. klasse og deres foreldre har behov for opphold på skolen etter skoletid på grunn av foreldres arbeid. De kan ikke gå hjem selv. De må være på SFO hvor de har rettigheter til et tilrettelagt tilbud. Fredrikstad kommune gir et tilbud om SFO som ikke synes tilrettelagt med egnet areal eller barnas funksjonsnivå slik Opplæringsloven gir rett til.

 

Vil utvalgsleder bidra til å få satt av penger til gratis SFO i neste årsbudsjett for å i møtekomme disse barna og deres foreldre?

 

Foreldre som ofte er enslige og foreldre som alt har en krevende hverdag betaler for et tilbud som ikke er egnet. Om de har fulltids SFO, koster det med dagens pris 30.000 kroner per år for et barn. I 2017 hadde vi i Fredrikstad 25 barn i 5. -7. klasse med spesielle behov med et ikke egnet SFO-tilbud.

KrF mener Fredrikstad kommune må komme denne gruppen barn og deres foreldre i møte. Å drifte en slik støtte, 25 barn og 30.000 kroner per år utgjør en kostnad på 750.000 kroner per år. Bergen kommune og andre har akkurat gjort et vedtak om at dette blir gjort til et gratistilbud for denne gruppen brukere.

Om kommunen låner eller investerer ti millioner kroner mindre til et prosjekt, vil sparte kapitalkostnader være tilstrekkelig til å drifte SFO for denne gruppen barn.

SPØRSMÅL:

Vil utvalgsleder bidra til å få satt av penger til gratis SFO i neste årsbudsjett for å i møtekomme disse barna og deres foreldre, da de har rett på SFO, ifølge Opplæringsloven, og SFO-tilbudet Fredrikstad kommune gir, ikke oppfyller Opplæringslovens krav til utviklingsvilkår og dette i tillegg belaster familiene tungt økonomisk? Kan vi ta penger for en tjeneste som ikke holder mål, ifølge opplæringsloven?