Slik ønsker vi å skape Aktivitetsskolen:

■ Innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer de barna som trenger det mest.

■ Vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i AKS.

■ Sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen.

■ Legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet.

■ Sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp.

Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og større rom for deltagelse i arbeidslivet for foreldrene.

AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter til lek. Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet.