Seksuell trakassering er et problem i samfunnet. Det er også en problematikk på arbeidsplassen som omhandler mer enn det mange ofte tenker på. Seksuell trakassering er noe man opplever både mentalt og fysisk som føles ubehagelig, nedverdigende og truende.

Seksuell trakassering er når minst en av partene føler dette som en ubehagelig situasjon. Det finnes mange ulike typer seksuell trakassering. Alt fra fysisk beføling til maktmisbruk av ulik art. For at ansatte skal trives på sin arbeidsplass, må de føle en trygghet. Dersom man til stadighet føler et ubehag på jobben, så betyr det at situasjonen ikke er som den skal.

En av bransjene som oftest brukes som eksempel når man snakker om seksuell trakassering på arbeidsplassen, er serveringsbransjen. At serveringspersonalet blir befølt på rumpa, får slengt kommentarer etter seg og opplever gjester som har en uønsket oppførsel. Dette er seksuell trakassering, men disse hendelsen er i hovedsak enkelthendelser fra ulike mennesker, og da er det ingen regler eller lover som sier noe om dette.

Dersom sjefen stryker deg over rumpa eller kommer med en slengkommentar, vil det ofte være vanskelig å si ifra om at dette er uakseptabelt.

Enkelthendelser må være av så hensynsløs art at det grenser til voldtekt før det er noen lover som kan brukes. De hverdagslige enkelthendelsene faller utenfor, og på den måten blir det nesten legitimt å klaske noen på rumpa og komme med kommentarer. Slik kan vi ikke ha det i et seriøst arbeidsliv.

Dette eksemplet omhandler folk som kommer utenfra og seksuelt trakasserer folk som jobber, men også innad på arbeidsplassen foregår det seksuell trakassering.

Dersom sjefen stryker deg over rumpa eller kommer med en slengkommentar, vil det ofte være vanskelig å si ifra om at dette er uakseptabelt. Mange vil være redde for å gjøre sjefen irritert og sier derfor ikke ifra. Dette er maktmisbruk av sjefen, og dette er noe vi vet foregår på ulike arbeidsplasser.

Slik skal det ikke være! Derfor må vi sørge for å få på plass ordninger som gjør det enklere å si fra. Problemet med slike saker er at mange ikke tør å si fra, da de opplever at de ikke blir tatt på alvor.

Vi må sørge for at vi får et regelverk og gode ordninger som gjør at de som føler seg seksuelt trakassert på arbeidsplassen blir ivaretatt og behandlet på en god måte.

Les også

Kjære potensielle overgriper, du ødelegger liv ved å gjøre det du drømmer om