Husker Seutelva som eldorado for mennesker og dyr

Idyll ved Seutelva, men det er bare «på overflaten» på dette ferske bildet. – Vi kunne se mange fuglearter som i dag er nesten borte. Vipe, skjeand, krikkender, rødstilk, gulerle, rapphøns, lerke og bekkasin, minnes Åge-Walter Hansen.

Idyll ved Seutelva, men det er bare «på overflaten» på dette ferske bildet. – Vi kunne se mange fuglearter som i dag er nesten borte. Vipe, skjeand, krikkender, rødstilk, gulerle, rapphøns, lerke og bekkasin, minnes Åge-Walter Hansen. Foto:

Av

– For å tilbakeføre fuglelivet slik det engang var, så må beitedyrene tilbake langs elvebredden og flere må engasjere seg for Seutelva, ber Åge-Walter Hansen som har fulgt elva i 70 år.

DEL


LeserbrevJeg leser på NRK nyheter om fuglearter som forsvinner i Norge og Europa. Sevdalsvannet er en annen artikkel om samme tema der det er gjort et restaureringsarbeid for å bedre situasjonen som et intensivt landbruk har skapt.

Den samme utviklingen som vi ser i for så vidt hele verden har vi også her i Fredrikstad. Jeg er nå 76 år og har fulgt utviklingen siden jeg var seks år. Da fikk jeg gå ned til Seut-brua for å fiske. Den gang ble det badet og stupt fra brua og vannet var krystallklart. Vi badet også lenger nord i elva på sandbanken og vi kunne ro opp til Kjølbergbekken.

Så, i 1950, begynte bøndene å bruke traktor og de begynte med drenering av jorda. I tillegg begynte de å høstpløye. Dette medførte at vi som fisket i elva måtte vente lenger og lenger utover våren på at vannet i elva ble klart. Den gang var strendene langsmed elva et eldorado for mange fugleslag. Det gikk kyr og hester langs strendene. Disse holdt vegetasjonen nede til fordel for fuglelivet. Vi kunne se mange fuglearter som i dag er nesten borte. Vipe, skjeand, krikkender, rødstilk, gulerle, rapphøns, lerke og bekkasin for å nevne noen arter. Så kom vannklosettet og kommunen la Gluppe-bekken i rør rett ut i Seutelva, med den følge at elva ble en kloakk hvor det var helsefarlig å bade.

Elva grodde etter hvert helt igjen nord for sandbanken og det gikk et ras som tettet elva ved Onsøy stasjon. Med stor lokal innsats ble elva «restaurert» og NVE var inne i bildet og la føringer for hvordan. Det ble lagt ned et stort arbeid, men etter mitt syn halvveis.

Elva i dag er et grått, trist skue. Det burde vært en friluftsperle med unike naturopplevelser. Elva skulle etter mitt syn hatt sidekanaler med grunt vann med dybde på 50/60 cm for å gi vadefuglene nye muligheter for matsøk. Elveløpet skulle vært gravd i slynger og ikke rett fram. Tidevannet gjør at finstoffer vaskes ut i vannet fordi vannhastigheten er for høy og elvesidene for bratte. I tillegg burde det vært en parkeringsplass ved Ørmen og en ved Seutbrua for padlere som ønsker den naturopplevelsen det er å padle opp eller ned elva.

I tillegg skulle det vært opparbeidet et par rasteplasser. For å tilbakeføre fuglelivet slik det engang var, så må beitedyrene tilbake langs elvebredden og flere må engasjere seg for Seutelva. Om det blir mer trafikk med kano, så tror jeg ikke dette vil medføre særlig negative konsekvenser, men det er også i slike områder nødvendig med oppsyn og søppelhåndtering.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags