I 2016 vil tusenvis av ungdom oppleve at noen de kjenner tar livet sitt. Det kommer til å snu hverdagen deres opp ned.

Selvmordsstatistikken i Norge har stått bom stille i mange år. Bare siden årtusenskiftet har over 7.000 mennesker tatt valget, og i tillegg kommer mørketallene. Et samfunnsproblem? Åpenbart.

Selvmord rammer en familie hardt, og danner sår som kanskje aldri gror helt igjen. Det er smertefullt for alle involverte. Men sorgen er ofte vanskelig å håndtere. Ungdom, som i mange tilfeller er i en tøff fase av livet, sørger også, og dessverre beskrives de som «de glemte sørgende», fordi de ofte blir oversett.

Det handler om å ivareta dem som har mistet noen, og som trenger en hjelpende hånd for å komme seg videre. Det er en investering for fremtiden.

Det vil vi å gjøre noe med. Unge LEVE, som er ungdommene i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, synes ikke ungdom fortjener å bli oversett. De siste årene har vi derfor jobbet for at ungdom som har opplevd selvmord skal ha en plass, en arena, som er deres. Der skal det være rom for de vanskelige spørsmålene, og for å besvare noen av dem.

Vi ønsker å rope ut til alle unge som har opplevd selvmord at hei, du er ikke alene, og du er i hvert fall ikke glemt!

Satsingen vår er den eneste i Norge, og har i dag ingen fast økonomisk støtte. Vi holder store landsomfattende samlinger og står bak flere lokale arrangementer rundt i Norge. Ungdommene bak initiativet har nylig satt i gang en innsamlingsaksjon som skal sikre at vi kan nå ut til enda flere. For det er fremdeles veldig mange som ikke vet om hva vi har å tilby, men som fortjener å få muligheten.

Et nasjonalt tilbud for unge selvmordsberørte har også en langsiktig betydning for samfunnet. At vi støtter ungdom gjennom kriser kan bidra til mindre sykefravær, at flere klarer seg på skolen og lærer seg å håndtere sin egen sorg over tid. Det er en investering Norge trenger.

Jeg oppfordrer derfor folkevalgte i Fredrikstad til å investere i tiltak som ivaretar «de glemte sørgende». Forebyggende arbeid innenfor psykisk helse dreier seg ikke bare om forebygging av selvmord. Det handler om å ivareta dem som har mistet noen, og som trenger en hjelpende hånd for å komme seg videre. Det er en investering for fremtiden, og som Fredrikstad ikke kan overse.