Til helgen viser jeg forestillingen «Do you see me as I see myself» i Fredrikstad. Derfor inviterte jeg Fredriksstad Blad. De anbefalte meg å føre inn arrangementet i deres kalender, noe jeg også syntes var en god idé. Da jeg var inne på Fredriksstad Blads hjemmeside, måtte jeg velge en sjanger for arrangementet. De ulike sjangrene jeg kunne velge mellom var musikk, utstilling eller teater/revy.

Jeg syntes det var synd at arrangementet mitt endte under den store kategorien «annet», når det egentlig kategoriseres som samtidsdans. Jeg skjønner at samtidsdans er gresk for mange og jeg forventer ikke å finne en egen kategori. Men hvor plasseres alt som beveger seg mellom musikk, teater og utstilling? Hva med scenekunsten som romme så mye? Jeg syntes det er viktig å skape litt oppmerksomhet rundt alternative og romslige arbeid i dialog med både samtid og tradisjon i Fredrikstad.

Teater og musikk har en sentral rolle i Fredrikstads kulturliv, men den sceniske dansen og scenekunsten er ikke like godt representert.

 

For å sette ting litt i kontekst. Kroppsarbeid har aldri hatt særlig høy status i vårt samfunn, verken sosialt eller økonomisk. I den vestlige idéhistorien er forholdet mellom kropp og sjel et sentralt problem. Der sjelen (hodet) er relatert til som tenkende og sansende med kroppen som medium. Når kroppen historisk sett er blitt betraktet som adskilt fra det rasjonelle og det logiske, har heller ikke dans hatt en sterk rolle scenisk. Teater og musikk har en sentral rolle i Fredrikstads kulturliv, men den sceniske dansen og scenekunsten er ikke like godt representert.

Jeg ønsker å synligjøre den sceniske dansen i min hjemkommune. Så jeg håper så mange som mulig tar turen til Hydrogenfabrikken i Fredrikstad i helgen for sitt første, sjette eller siste møte med samtidsdansen. Jeg håper også at vi kan ønske et bredt spekter av scenekunst velkommen til Fredrikstad. I hvert fall i Fredriksstad Blads kalender.