Gå til sidens hovedinnhold

Denne veien lokker ingen bedrifter til Fredrikstad

Artikkelen er over 4 år gammel

Som Norges 6. største by mangler vi en trafikksikker og effektiv innfartsåre, skriver Marita Wennevold Hollen. Hun vil har rask utbygging av rv. 110 mot Råde.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonal Transportplan er straks klar for å offentliggjøres for de valg som er foretatt av sentrale myndigheter i rulleringen 2017–29. Her står rv110 – om jeg oppfattet ordfører Jon-Ivar Nygård rett – i «høringsrunden». Positivt i seg selv at den befinner seg der, men sannsynligheten for å komme inn i denne rulleringen av NTP er særdeles liten, antagelig mikroskopisk.

I en rekke av mine tidligere innlegg i Fredriksstad Blad de siste fem årene, har jeg påpekt viktigheten av å nettopp legge rv. 110 inn i selve innspillsperioden i NTP, og med gjennomarbeidende gode, lokale planer som kommer inn i KVU/KS1 (Konseptvalgutredning), trasévalg, geologiske forhold m.m. og med massivt og bredt politisk press inn mot sentrale myndigheter. Dette har både samferdselskomiteen, Statens vegvesen og NTP vært tydelige på når jeg har tatt dette opp med disse instansene, noe jeg også har formidlet i politiske lokale arenaer, men stort sett blitt imøtegått på.

Dessverre har planer rundt rv. 110 etter mitt skjønn hatt lite eller fraværende fokus lokalpolitisk, fv. 109/rv111 har vært de traseene man har prioritert, blant annet grunnet Bypakken og belønningsmidlene. Likevel har jeg påstått at det kunne ha vært hensiktsmessig å «ri to hester» samtidig, slik at muligheten for å kunne få oppgradert rv. 110 fra Råde og deler inn mot Fredrikstad som 4-felts vei som de aller fleste øvrige større byer.

Nå ser vi at fv. 109 ser ut til å bli en tofeltsvei med kollektivløsninger - det lå i grunnen i selve belønningsmidlene. Her er jo miljø avgjørende, og burde ikke komme som en overraskelse.

Som den blindtarmen Fredrikstad/Hvaler utgjør geografisk i Østfold, kan vi heller ikke vente å motta bred støtte om våre prosjekter i fylket.

Etter å ha vært deltager på næringsforeningens samferdselsseminar sist mandag, var det overraskende og stor interesse for nettopp rv. 110. Som Norges 6. største by mangler vi en trafikksikker og effektiv innfartsåre. Foruten det viktigste, trafikksikkerhet, struper dårlig infrastruktur muligheter for en bærekraftig økonomi og vekst i Fredrikstad og Hvaler, fremfor at faktisk rv. 110 kunne ha utløst vekst.

Vi trenger sårt nye bedrifter som etablerer seg utenfra og som skaper nye arbeidsplasser. Derimot blir vi vitne til at større bedrifter og offentlige etater flytter ut fra byen til andre kommuner. Infrastruktur er alltid prioriterte momenter i bedriftsøkonomiske avgjørelser.

Det å finne raskeste tilgang til E6 er nødvendigvis ikke det som skaper ny vekst, som fv. 109 og rv. 111. Disse er nok mest viktige for allerede eksisterende bedrifter og tungtransport fra blant annet Øra.

Viktig er derimot barrièren for at bedrifter utenfra vil velge Fredrikstad/Hvaler som ny base for sine virksomheter.

  • Se avstemning nederst på siden: Rv. 110 trenger å bli oppgradert til 4-felts vei?

Det er ikke bare oss som trafikanter dette gjelder, foruten trafikksikkerhet, men det er viktig for å ivareta en økonomi som sikrer kommunene velferdsgoder; helse, omsorg, skoler. Da er vi avhengig av at ny og bærekraftig næring skapes i vårt distrikt og genererer skatteinntekter.

Rv. 110 er etter mye å dømme faktisk nøkkelen til dette. Jeg har selv erfart at et stort antall bedrifter fra Oslo-området konsekvent ikke valgte Fredrikstad/Hvaler fordi innfartsåren var ineffektiv. Dette er det nå på tide at vi må ta innover oss.

Det ble stilt spørsmål om man har vært dyktige nok i de politiske prosessene. Etter mitt syn;  nei. Trenger vi en Kjell Opseth (eller kanskje Kjellaug Opseth) som taler Fredrikstad/Hvalers sak inn mot regjeringen? Godt poeng av Georg Bjørnson, leder av infrastrukturgruppen i næringsforeningen. Samtidig var Kjell Arne Græsdal klinkende klar på viktigheten av rv. 110.

Som den blindtarmen Fredrikstad/Hvaler utgjør geografisk i Østfold, kan vi heller ikke vente å motta bred støtte om våre prosjekter i fylket, det hadde vært enklere om rv. 110 gikk på tvers av fylket og berørte flere kommuner.

Etter selv å ha vært engasjert i rv. 110 i fem år, er det bedrøvelig at grunnarbeidene ikke har blitt utført slik de burde og at det politisk ikke har vært prioritert. Vi jobber også for neste generasjon, og neste NTP er nå 2022–2033.

Om rv. 110 skal inn i neste rullering, må man begynne å jobbe i dag, ikke i morgen, og den må da ligge inne i innspillsperioden.

Kommentarer til denne saken