Østfoldingene opplever i disse dager å bli herjet med av en regjering som ødelegger en fornuftig utbygging av infrastruktur vårt fylke. Det er minst tre eksempler på dette.

Det aller mest graverende er samferdselsministerens utsettelse av nye Østfoldbanen. Han kan skylde på all verdens direktorater og handlingsplaner – men det er Solvik-Olsen som statsråd som er den øverste ansvarlige. Senest i februar uttalte han at den nasjonale transportplanen sto fast: Ny linje gjennom Fredrikstad senest 2026.

Nå snakkes det om 2029. Men mange spørsmål henger i lufta. Ingen blir vel overrasket om vi er langt ut på 2030-tallet før ny jernbane gjennom nedre Glomma er realisert.

Det skyldes på dårlige grunnforhold. Kan det være noe nytt? Alle vet at store deler av denne regionen «hviler» på lere. Dette må planleggerne ha visst.

Dette handler om politikk, ikke om blålere eller mangel på arbeidskraft.

Årsaken til utsettelsen kan neppe være mangel på arbeidskraft. For flere entreprenører har uttalt at det er ledig kapasitet til å bygge InterCity som planlagt.


Hva er årsakene da? Dårlig styring? Frykt for pengemangel? Uansett: Ansvaret ligger hos samferdselsministeren. Dette handler om politikk, ikke om blålere eller mangel på arbeidskraft.

Den mest alvorlige konsekvensen av denne manglende politiske styring er at store utbyggingsprosjekter i både Fredrikstad og Sarpsborg settes på vent. Bane Nord båndlegger nemlig store arealer i påvente av endelig linjevalg. Utbyggere må vente, med store økonomiske konsekvenser som resultatet.

De to kommunene låses i forhold til mange store offentlige utbyggingsprosjekter. Det er nok å nevne utvikling av Fredrikstad sentrum som har ny jernbane på Grønli som et nøkkelpunkt. Til nå har lokale myndigheter gått ut fra at man kunne stole på sentrale myndigheters planlegging. Sånn er det tydeligvis ikke lenger.

Samtidig pågår det planlegging av store vei- og bruprosjekter. Nå kan både ny firefeltsvei og nye bruer komme før ny jernbane er på plass. Innbyggerne i de to byene må belage seg på mye graving – i mange år fremover.

Det blir ikke bedre av at det viser seg at bompengefinansierte veiprosjekter i vår region blir minst fire milliarder dyrere. Uten at dette følges opp av økte statlige bevilgninger. Resultatet kan bli økte bompenger og/eller bompenger i en lengre periode. Ansvarlig for at det ikke kommer flere statlige penger? Jo, det er statsråd Solvik-Olsen.

Det tredje store infrastrukturtilbudet som denne regjeringa har tatt livet av, er jo flyplassen på Rygge. Vi husker alle hvordan regjeringa i en sen nattetime salderte budsjettet med en flyplassavgift som var den utløsende årsak til at Rygge-flyplassen ble lagt ned.

Senest for noen dager siden fikk vi meldinger om at den nye Rygge-eieren ikke makter å få til ny trafikk med det første. Årsaken til at vi fortsatt må kjøre forbi flyplassen på Rygge på vei til Gardermoen? Jo, den borgerlige regjeringa.

Oppsummerer vi dette, får vi en situasjonen hvor den borgerlige regjeringa har sørget for 1) nedleggelsen av en viktig flyplass for Østfold, 2) flere og lengre periode med bompenger for bilister, 3) en utsettelse langt ut i det blå for en ny jernbane gjennom Fredrikstad og Sarpsborg.

Dette rammer den enkelte innbygger, det rammer næringslivet og det hemmer viktig byutvikling. Aldri har en regjering gjort så mye for å ramme innbyggerne i ett fylke.

Østfold bør samle seg om et krav til regjeringa om å øke sin innsats for god infrastruktur i Østfold. Det andre kravet et at Erna Solberg bør kvitte seg med en samferdselsminister som ikke er til å stole på.

Jeg har ikke stor tro på at noen av kravene blir innfridd. Men som østfoldinger må vi si ifra. For det er ingen tvil om at hvem som har ansvaret for elendigheten: Det er Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, altså de tre regjeringspartiene.

Så hører jeg allerede Frp rope ut om at de bare er ett av tre partier. De har ikke ansvar for at Rygge ble lagt ned. De har ikke ansvar for at bompengene ikke avskaffes, men tvert imot økes. De har ikke ansvar for at planleggerne for InterCity har regnet feil.

Jo! De har ansvar. Frp sitter i regjering. Frp har den ansvarlige statsråden for denne situasjonen. Frp har ansvaret for den politikken som regjeringa fører.

La oss stille dem til ansvar!

Les også

Kommentar: Jernbaneutbygging i det blå etter tidenes løftebrudd