Er Østfold Norges industrihovedstad? Det er NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen som i FB 9. mai kommer med denne påstanden.

Ja, er man direktør, så kan man ikke være belemret med beskjedenhet. Østfolds sysselsetting, spesielt i industrien, vokser betydelig lavere enn befolkningen.

Dette kan ha to ulike årsaker. Vi har ikke klart å fylle tomrommet etter den industri som måtte gi opp i den internasjonale konkurransen. Dette igjen kan skyldes mangel på kreativitet og pågangsmot i industrien, men det skyldes kanskje i større grad en tafatthet i det politiske miljø som har sviktet oppgavene med å tilrettelegge for fremtidig vekst ved arealdisponering og infrastruktur. Vi ser at det som prioriteres er å legge forholdene til rett for at Østfold skal utvikle seg som et avlastningsområde for Oslo, der folk skal bo og sove i østfoldbyene og pendle til Oslo for å jobbe.

Derfor er byutvikling rundt en stasjon i sentrum gitt så høy prioritert. Mye av dette er styrt av Jernbaneverket/Bane Nor som har solgt inn sine byutviklingsprosjekt til kommunene for å få det som de vil. Pendling er god butikk.

Overskriften til Gulbrandsen passer egentlig ikke godt til innholdet. Hans viktigste budskap er å påpeke hvor viktig EØS-avtalen er for industrien både i Østfold og i Norge. Her fortjener han vår støtte. Dette er viktig å understreke, både fordi avtalen faktisk er viktig for det næringsliv som genererer den egentlige verdiskaping i samfunnet, men like viktig for å demme opp for oppløsningstendenser som vi ser både nasjonalt og internasjonalt.

Fylkesordføreren snakker ofte varmt om Østfold som porten mot Europa. Ja, beliggenheten er der, men hvordan smøres hengslene til denne porten?

Vi må ikke falle tilbake til mellomkrigstidens isolasjonisme, noe som både Brexit, Trump-seieren og mange trender i tiden tyder på. Frps årsmøte signaliserer at de i likhet med SV og Rødt går mot EU. Oppløsningstendensene bæres også her frem av ytterfløyene. At mye av globaliseringen har hatt uheldige utslag må ikke gi den konklusjon at vi, istedenfor å rette feil, igjen bygger tollmurer og handelshindringer.

Videre sier Gulbrandsen at 25 prosent av sysselsettingen i Østfold er relatert til eksportvirksomhet, at flere bedrifter i Østfold er avhengig av eksport til større markeder og at hver eksportrettet industriarbeidsplass genererer tre til fire arbeidsplasser i nærområde. Eksport blir mer og mer viktig for Østfold med 11 prosent vekst i 2016.

Ja, men hvordan møter så Østfold denne utfordringen? Fylkesordføreren snakker ofte varmt om Østfold som porten mot Europa. Ja, beliggenheten er der, men hvordan smøres hengslene til denne porten?

Vi har tilsluttet oss en internasjonal avtale om at vi i løpet av noen år skal ha overført 50 prosent av langtransporten fra vei til bane og båt. I dag har jernbanen en andel på under to prosent. Som et monument over tafattheten planlegges nå en jernbane gjennom Østfold som ikke er beregnet for godstransport.

Det sies at en av årsakene til dette er at kapasiteten til å få flere tog gjennom Oslo er sprengt og den nye tunnelen som planlegges gjennom Oslo heller ikke er beregnet for godstransport. Løsningen kan være det såkalte Skandinavia-krysset der gods og ekspresstog utland skal gå over Kongsvinger.

Når så Europa, i motsetning til Norge, handler etter avtalen og sender godset med 750 meter lange godstog og forlanger tilsvarende andre veien, da er Østfold fanget i en felle som får store konsekvenser for vår industri. Disse togene kan ikke kjøre gjennom Østfold og det blir også problemer for Østfold begge veier over Skandinavia-krysset så lenge Oslo er flaskehalsen.

Vi kan selvfølgelig satse på at 98 prosent av den landbaserte transporten fortsatt skal rulle på veiene, men det er ikke sikkert at våre avtalepartnere syns det er greit og fremfor alt bør vi da spørre oss selv om hva hensikten var med å underskrive en ambisiøs klimaavtale som ble liggende i en koffert som ble gjenglemt i Paris.