En ny vei til E6

Sentrale steder: Bru mellom Omberg og Torp er vedtatt, den er plottet inn også på bildet. Tunnel til Solli vil gi ny hovedforbindelse til E6 for store deler av Fredrikstad. Nytt industriområde på Tofteberg gir nye arbeidsreiser over Glomma og behov for nye løsninger for godstransport. Illustrasjon: Lill Mostad

Sentrale steder: Bru mellom Omberg og Torp er vedtatt, den er plottet inn også på bildet. Tunnel til Solli vil gi ny hovedforbindelse til E6 for store deler av Fredrikstad. Nytt industriområde på Tofteberg gir nye arbeidsreiser over Glomma og behov for nye løsninger for godstransport. Illustrasjon: Lill Mostad

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tor Prøitz og Truls Velgaard begrunner sitt forslag om å bygge tunnel under Fredrikstadmarka fra den nettopp vedtatte brua over Glomma til E6 på Solli.

DEL

Kronikk 

Beslutningen om å legge ny bru over Glomma fra Omberg til Torp åpner interessante muligheter for nye infrastrukturløsninger i Nedre Glomma-regionen. Den kanskje mest attraktive muligheten er å knytte den nye brua direkte til E6 gjennom en tunnel under Fredrikstadmarka. Det vil kunne gi Fredrikstad et sårt tiltrengt løft i vår veiforbindelse med omverdenen.

Dersom vi skal se Nedre Glomma som en helhet, så virker det åpenbart fornuftig å plassere den nye bruforbindelsen i det geografiske midtpunktet i regionen. I tiårene som kommer vil det bygges et titusentalls nye boliger langs elven. Vi får et sammenhengende bybånd mellom Sarpsborg og Fredrikstad på begge sider av Glomma.

Da virker det åpenbart fremtidsrettet å plassere tverrforbindelsen midtveis mellom de to byene. Historisk har kommunikasjonen vært mer langs elven enn på tvers av den. Vi står foran en utvikling som vil endre mye på dette.

En viktig driver vil være arbeidsplassutvikling. Det har de siste tiårene skjedd en kraftig utvikling av arbeidsplasser på Råbekken og Rolvsøy-jordene. Dette vil fortsette. Samtidig må Fredrikstad utvikle et nytt, stort industriområde – et Øra II.

Vi mener at Tofteberg i Nordre Borge klart peker seg ut som det fremtidige industrielle vekstområdet. Det betyr tusenvis av nye arbeidsplasser. Dette betyr igjen økende arbeidsreising på tvers av Glomma. Et industriområde på Tofteberg vil også bety økt behov for gode løsninger for godstransport.

Fylkestinget i Østfold diskuterte på 1950-tallet trasé for fremtidens E6 gjennom Østfold. For Nedre Glomma valgte man da traseen nordover, via Eidet og Sarpsborg, i stedet for en rett linje fra Solli, syd av Visterflo og via bru over Glomma syd av Greåker til Skjeberg mot Svinesund.

Det ble en omvei via Sarpsborg, men en fordel var at man da kunne utsette byggingen av en kostbar bruforbindelse over Glomma. Den gamle brua ved Sarpsfossen kunne gjøre nytten inntil videre.

Vi kan ikke bruke stadig økende ressurser på utbygging av E6-kapasitet i Sarpsborg på grunn av lokaltrafikk.

Nå har vi vedtatt å bygge den brua som ikke ble vedtatt på 1950-tallet. Det åpner helt nye muligheter for å tegne om infrastrukturkartet. Kapasiteten på E6 gjennom Sarpsborg har allerede lenge vært et problem. Lokal trafikk belaster E6 med kø og kork ved avkjøring og påkjøring. Veimyndighetene er allerede i gang med kostbare prosjekter for å bygge ut kapasitet. Problemene på E6 er ikke minst et resultat av at bilister fra Fredrikstad tvinges til å kjøre via Sarpsborg for å komme ut på E6.

Er Fredrikstads befolkning tjent med en infrastrukturutvikling hvor vi kanskje i økende grad skal tvinges til å måtte kjøre en omvei via Sarpsborg for å komme ut på E6? Etter Høyres oppfatning er dette en helt uakseptabel løsning. Vi kan ikke bruke stadig økende ressurser på utbygging av E6-kapasitet i Sarpsborg på grunn av lokaltrafikk.

Dette må være uønsket for alle: Sarpsborg får en unødvendig trafikkbelastning og Fredrikstad får en fortsatt dårlig forbindelse med omverdenen. I stedet må vi bruke ressursene på veibygging som gir hele Nedre Glomma en mest mulig rettlinjet tilknytning til E6. Det vil alle tjene på.

Bruforbindelsen Omberg-Torp gir oss helt nye muligheter. På vestsiden av Glomma vil brua bli knyttet til Rolvsøyveien ved Gullskåret/Rolvsøy kirke. Fra dette punktet bør det bygges en tunnel under Fredrikstadmarka rett ut til E6 ved Solli. Vi vil da i praksis ha bygget en E6-akse som går rett inn i hjertet av Nedre Glomma. For en stor del av Fredrikstads befolkning vil det bety en førsteklasses veiforbindelse til E6 mot Oslo. Denne veien vil også være aktuell for mange fra Sarpsborg.

Etter hvert som industrifeltet på Tofteberg bygges ut, må vi se på tilknytningen til E6 for trafikk mot Svinesund. Det må bety enten en utbedring av RV 111 med økt hastighet til E6 ved Årum, eller en ny akse østover med tilknytning til E6 i Skjeberg.

Som en kuriositet vil vi peke på at den siste løsningen vil bety at vi får en komplett alternativ E6-trasé fra Solli til Skjeberg som til forveksling vil bli lik den traseen fylkestinget forkastet på 1950-tallet.

For ordens skyld vil vi nevne at dette naturligvis ikke er et alternativ til den eksisterende E6-traseen som går via Sarpsborg. Gjennomgangstrafikk i fylket vil alltid måtte gå via Sarpsborg. Men for lokaltrafikk til Fredrikstad og hele Nedre Glomma vil en slik sydlig E6-akse være et hovedgrep for å gi bedre veiforbindelse til omverdenen.

La oss samtidig understreke at dette grepet alene ikke er nok til å gi Fredrikstad en tilfredsstillende forbindelse til E6. Vi må fortsatt arbeide for at RV 110 gjennom Råde må forbedres. For trafikk fra Kråkerøy, Onsøy og deler av sentrum vil denne veien alltid være den ønskede. Problemet her er ikke kapasitet, men hastighet. Selv med dagens to felt kan veien med enkle grep bygges ut for å dekke det mest prekære behovet – nemlig økt hastighet.

Det viktigste er å få veien utenom Karlshus. Dessuten bør de mest svingete områdene – særlig gjennom Haredalen – rettes ut.

Vi må også utbedre veien over Veum. Den gir for mange tilknytning til E6 både nordover og sydover – og er ikke minst blitt en viktig arbeidsvei til sykehuset på Kalnes.

Byggingen av den nye brua over Glomma understreker også behovet for å forbedre RV 111 langs østsiden av Glomma, og sikre en vei til havna med tilstrekkelig kapasitet. En siste bit av puslespillet er RV/FV 110 sydover via Skjærviken med forbindelse til E6 i Skjeberg. Den må enten erstattes eller rustes opp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags