Enklere, raskere og oftere! Det virker som om det er slagordet for det nye busstilbudet. Det brukes i informasjon på hjemmesida, og i det trykte heftet vi fikk utdelt på busstasjonen. Men det må være godt skjult, for jeg finner ikke at det nye tilbudet lever opp til noen av de ordene.

Mitt busstopp er Traraveien 54. Tidligere hadde vi 30 bussavganger per døgn med buss 355 og 356. Nå i sommerrutene er det redusert til 9 med nytt bussnummer 110, og så vidt jeg kan se er det planlagt å utvides til 13 avganger til høsten. Selv med den beskjedne utvidelsen er det fortsatt 17 færre avganger enn vi hadde tidligere. Verken enklere, raskere eller oftere. Og dette til tross for at det bygges mye i dette området, befolkninga øker. Det som er positivt er at jeg kan være med på ting på søndager, for nå begynner bussen å gå tidligere enn før, og det er jeg takknemlig for.

I går hadde jeg time til røntgen på sykehuset i Moss klokka 12.45. Jeg måtte dra hjemmefra med bussen som gikk 9.13 fra Traraveien 54, for å ta bussen til Moss kl 10. Det går jo ingen buss dit klokka 11. Så buss videre fra Moss sentrum, og opp til sykehuset hvor det naturlig nok ble en god del venting før jeg kom inn til røntgen kl 12.45. Så buss fra sykehuset og til Moss sentrum. Fra Moss klokka 14.05, og framme i Fredrikstad ca kl 15. Men det går jo ingen buss 110 klokka 15.10. Den går først fra bussterminalen klokka 16.10. Det ble utrolig mye unødig venting! Jeg dro hjemmefra litt over ni, og var hjemme først klokka 16.15 - totalt utslitt. Når dere planlegger rutene for høsten, går det ikke an å se på om bussen fra Halden via Fredrikstad kan gå innom sykehuset i Moss? Det ville ha gjort det mye enklere for oss som prøver å reise kollektivt. Sånn som det er nå så blir det tre busser hver vei, pluss mye venting, og det går med en hel dag. Hadde jeg hatt bil så kan Google Maps fortelle at bilturen tar ca 35 minutt, og jeg ville da ha brukt under to timer, mot at det tar 7 timer å leve miljøvennlig og reise kollektivt.

Jeg ønsker at dere ved vurdering av høstrutene ser at dette tilbudet på rute 110 ikke er tilstrekkelig. Jeg ønsker også at dere vurdere å endre ruta for bussen Halden – Fredrikstad – Moss slik at den kjører innom sykehuset sånn at flere kan reise kollektivt. Ellers så bidrar jo Østfold Kollektivtrafikk til å øke bilbruken, og det er vel ikke formålet med å drive kollektivtrafikk?