Seks felt på E6 er en dårlig idé

Kapasiteten på E6 gjør det beleilig å bruke bil til ulike gjøremål man tidligere ikke trengte bil til, skriver Inger Marie Johansen, og advarer mot å bygge ut til flere kjørefelt.

Kapasiteten på E6 gjør det beleilig å bruke bil til ulike gjøremål man tidligere ikke trengte bil til, skriver Inger Marie Johansen, og advarer mot å bygge ut til flere kjørefelt.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Miljøpartiet De Grønn i Østfold avviser kategorisk flere felt på E6. Elektriske autonome biler kan være en del av løsningen, skriver Inger Marie Johansen.

DEL

Leserbrev

I Fredriksstad Blad27/4,skrev Tor Prøitz, som er fylkestingsrepresentant fra Høyre om samferdsel i Østfold. Der argumenterer han for blant annet å utvide E6 til seks felt. Bakgrunnen for dette ligger i trafikkveksten som økte med om lag 30 prosent mellom 2005 og 2012. På noen strekninger er det nå jevnlig kødannelser i de travleste tidene på døgnet. Prøitz mener økt kapasitet på motorveien vil være riktig løsning på problemet. Det er mange grunner til at Miljøpartiet De Grønne i Østfold ikke er enige i dette.

Før det første: økt kapasitet gir økt trafikk. Trafikkforsker Aud Tennøy ved transportøkonomisk institutt har i forbindelse med planene om å utvide kapasiteten på E18s vestpassasje, gjentagende ganger advart mot å tro at man kan bygge seg ut av trafikkproblemene. Bedret veikapasitet gir mer trafikk, svekker grunnlaget for kollektivtransport og øker pendleravstander. Det igjen fører til økte klimautslipp og lokal luft- og støyforurensing. I tillegg vil tap av matjord som følge av en slik ny utbygging være betydelig.

Tesla-sjef Elon Musk, som får til det meste han setter seg fore, er helt klar på at det er elektriske autonome biler som er fremtidens transportløsning.

Fylkesordfører Ole Haabethpeker på utbygging av dobbeltspor gjennom fylket og gods over på bane som et botemiddel mot trafikkveksten på E6 (Moss Avis, 9. september 2015). Det kan aldri være hele svaret. Køproblematikken på E6 i Østfold skyldes ikke de som reiser langt i næringssammenheng. Køene skapes av dem som reiser kort. Store deler av trafikken som skaper problemer forbi Moss og Rygge er korte reiser internt i regionen.

Kapasiteten på E6 gjør det beleilig å bruke bil til ulike gjøremål man tidligere ikke trengte bil til. Varehandelen flyttes til store bilbaserte handelshus på Høyda, og næringslivet i sentrum utarmes. Det må bli slutt på å legge store kjøpesentre utenfor byene, slik det også gjøres i Nedre Glomma-regionen. Butikker og arbeidsplasser må ligge der de kan nås i gang- og sykkelavstand fra de største boområdene.

Vi må vurderenye bompengeløsninger for å begrense unødvendig bilbruk internt i bynære områder. Bompengene bør brukes til å finansiere kollektivsatsinger. Rushtidsavgift kan innføres for å begrense trafikken i de travleste timene.

Et siste poeng som Prøitz og andre som forsøker å se i krystallkula og planlegge morgendagens samferdsel bør få med seg, er utviklingen av «smartere» persontransport. Mye tyder på at vi vil kunne få langt bedre trafikkutvikling på eksisterende veikapasitet ved å ta i bruk ny teknologi.

Tesla-sjef Elon Musk, som får til det meste han setter seg fore, er helt klar på at det er elektriske autonome biler som er fremtidens transportløsning. Med det potensialet som finnes i slike løsninger i mente, er store investeringer i ny motorveikapasitet ganske sikkert et samferdselspolitisk blindspor.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags