Bilen er for mange det viktigste fremkomstmidlet i hverdagen, enten man skal komme seg til jobb, barnehage eller familien skal reise på norgesferie. Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre at man kommer seg trygt frem på veien, uansett hvor i landet man bor. Det er derfor vei er en av våre viktigste prioriteringer i ny nasjonal transportplan som blir lagt frem i disse dager.

Fremskrittspartiet er ikke bare tilhenger av at du skal komme deg trygt og raskt frem med bil, men også med bane. Det er derfor vi prioriterer å bygge ut og realisere viktige jernbanestrekninger over hele landet. En av de største satsingene er utbygging av InterCity som skal binde sammen byene på Østlandet. Det er nødvendig for å møte passasjer- og befolkningsveksten i denne regionen. 

I alt skal Fremskrittspartiet bruke nærmere 1000 milliarder på å vedlikeholde, bygge og sikre landets veier, havner og jernbanestrekninger. Det er tidenes største satsing på transportsektoren. Det gjør vi fordi vi vet at Norge er et langstrakt land, der gode transportårer er avgjørende for å kunne komme seg dit man vil, når man vil. Men viktigst av alt handler dette om folks trygghet. Vi har ingen å miste, og vi er derfor opptatt av å bedre sikkerheten på veiene over hele landet.