Rygge viktig for hovedstadens sikkerhet, Oslos sikkerhet viktig for hele Norge

Det er ingen fagmilitære argumenter som går imot en samling av dagens Bell-helikoptre på Rygge, skriver de tre fylkesordførerne. Bilde fra flyshow over Rådhusplassen i Oslo i forbindelse med feiringen av Luftmakt 100 år.

Det er ingen fagmilitære argumenter som går imot en samling av dagens Bell-helikoptre på Rygge, skriver de tre fylkesordførerne. Bilde fra flyshow over Rådhusplassen i Oslo i forbindelse med feiringen av Luftmakt 100 år. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I hele Oslo-regionen er det enighet om at forsvaret må ivareta en hovedstadsfunksjon og at Rygge er best egnet til å ivareta dette, skriver fylkesordførerne i Østfold, Akershus og Buskerud.

DEL

Kronikk

Det var midt på natten. Meldingene tikket inn: Fremmede krigsskip var på vei! Det var tåke og ingen hadde noen oversikt over hva som var i ferd med å skje. Det var da oberst Birger Eriksen alene tok avgjørelsen som trolig reddet den norske kongefamilien.

De fleste av oss kjenner historien om det tyske krigsskipet Blücher og det som skjedde i Drøbaksundet 9. april 1940. I noen høydramatiske timer og minutter tok enkeltmennesker avgjørelser som førte til at Blücher ble senket og dermed at kong Haakon og hans familie i siste liten kunne rømme Oslo.

Den siste uken er vi nok en gang blitt fortalt denne viktige delen av Norges historie, når filmen Kongens Nei har rullet over norske kinolerreter. Igjen har det norske folk fått en viktig påminnelse om hva som skjedde da Norge manglet et skikkelig forsvar av hovedstaden, regjeringen, Stortinget og kongefamilien.

Ole Haabeth, Anette Solli og Roger Ryberg.

Ole Haabeth, Anette Solli og Roger Ryberg.

Ingen av dem som flyktet klarte det fordi hovedstaden ble godt forsvart. De ble reddet av tilfeldigheter, enkeltmenneskers heltemot og en porsjon flaks.

Bakgrunn

  • Forsvarets langtidsplan behandles i Stortinget i høst.
  • Forsvaret selv og Regjeringen foreslår å samle landets Bell-helikoptre på Rygge.
  • Fra Østlandets side er det frykt for at distriktspolitiske hensyn gjør at det ikke blir flertall for forslaget.

I årene etter krigen erkjente landets ledere at de ikke hadde gjort nok for å ruste hovedstadsområdet for et mulig militært angrep. Den erfaringen må vi ha med oss når vi nå diskuterer Forsvarets langtidsplan og hva som gir oss et godt forsvar av Norge som helhet, men også av Oslo-området, med alle dets vitale funksjoner for nasjonen.

Trusselbildet og Norges forsvarsevne er helt annerledes i dag enn i 1940. Norge har et stabilt militært forsvar med gode enheter og dyktige mennesker som er trent til å forsvare Norge dersom landet vårt igjen blir utsatt for fare. Det er ingen umiddelbar fare for militær invasjon. Så er det søkt å minne om 9. april 1940 når vi 76 år senere diskuterer Forsvarets langtidsplan?

Nei, mener vi. Tvert imot. For én ting har ikke forandret seg på alle disse årene: Hovedstaden er fundamental for Norge med sine statsbærende funksjoner som Kongehuset, Regjeringen og Stortinget. Kollapser disse, kollapser Norge. Derfor har Oslo-området en helt sentral plass i forsvaret av nasjonen.

Det har Forsvarets egen langtidsplan naturligvis tatt inn over seg. Både Forsvaret selv og Regjeringen foreslår blant annet å samle landets Bell-helikoptre på Rygge militære flyplass, som ligger beskjedne 65 kilometer unna Oslo. Som representanter for tre store Oslofjord-fylker, som snart kan bli til storregionen Viken med 1,1 millioner innbyggere, mener vi dette er et klokt og nødvendig grep.

Vi lever i en urolig verden. Terrortrusselen mot Norge er reell. Det har vi erfart. I den nye langtidsplanen må arbeidet mot terror og beskyttelse av hovedstadsområdet derfor ha en sentral plass. 

For å ivareta forsvarsevnen er det viktig å utvikle et helhetlig og strategisk forsvar både i nord og sør, et forsvar som ivaretar ulike funksjoner basert på et variert og mangefasettert trusselbilde. I tillegg til nordområdene og mottaksbasene, må forsvaret også ivareta en hovedstadsfunksjon.

Med hovedstadsfunksjon mener vi blant annet beskyttelse av og beredskap for Kongehuset, Regjeringen og Stortinget. Dermed blir det viktig å sikre operativt beredskap i sentrale områder. Ved et terrorangrep er det helt avgjørende med kort reaksjonstid:

På bare 15 minutter kan 35 prosent av landets befolkning – 1,7 millioner mennesker – nås med helikopter fra Rygge. En helikopterbase der bidrar til rask forflytning av innsatspersonell. 

I hele Oslo-regionen er det enighet om at forsvaret må ivareta en hovedstadsfunksjon og at Rygge er best egnet til å ivareta den funksjonen. Dette har også Samarbeidsalliansen for Oslo-regionen, som består av alle kommunene i regionen inkludert Oslo, sagt seg enige i.   

Flytting av Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Bodø, slik noen kjemper for, vil være en slik endring: Det bidrar ikke til å gjøre Norge tryggere.

Det er stor fagmilitær enighet om viktigheten av å samle aktivitet rundt baser med høy stridsverdi. Flytting av personell og funksjoner uten stridsverdi vil verken være økonomisk eller operativt forsvarlig. Det er ingen grunn til å gjøre kostbare endringer som ikke styrker forsvarsevnen. Flytting av Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Bodø, slik noen kjemper for, vil være en slik endring: Det bidrar ikke til å gjøre Norge tryggere.

I tider med trange økonomiske rammer er det også viktig å fokusere på totalforsvaret. Politi, heimevern og kystverk må i større grad sees i sammenheng med forsvarsfaglige oppgaver. Det er naturlig å se politihelikoptre, beredskapstropp og spesialkommando i sammenheng. 

Det er ingen fagmilitære argumenter som går imot en samling av dagens Bell-helikoptre på Rygge. Snarere tvert imot. Dagens helikoptre er delt mellom to militære enheter som begge sliter med kompetanse og kapasitet. For å få til en bedre og mer effektiv bruk, er en samling av kapasiteten avgjørende.

Det finnes sikkert mange grunner til å la helikoptrene forbli på Bardufoss, men fagmilitære er de ikke: En samling på Rygge er naturlig siden helikoptrene i forskrift er dedikert til kontraterror-arbeid og til bruk for politi og forsvarets spesialstyrker på Rena.

Forsvaret har talt. De vil ha helikoptrene på Rygge for bedre kunne forsvare hovedstaden.

Og det må landets rikspolitikere lytte til.

Dagene før Kongens nei i 1940 må være en påminnelse om hva Stortinget må si ja til i 2016.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags