Gå til sidens hovedinnhold

Utstillingsvinduet Rygge er viktig for Forsvaret

Artikkelen er over 5 år gammel

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien mener Rygge er viktig for rekruttering til Forsvaret. Et godt fagmiljø sentralt på Østlandet er forlokkende, skriver hun dagen før langtidsplanen for Forvaret legges frem for Stortinget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 4. november legges forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret frem for Stortinget. For noen av oss betyr det at vi nærmer oss slutten av en lang periode med møter og lobbyvirksomhet på vegne av basen på Rygge.

Hvorfor er den militære basen så viktig for oss i Rygge og Østfold?

Jo, det meste handler selvfølgelig om forsvar av landet, både mot andre nasjoner og mot terror. Noe handler om kompetansemiljøer og regional utvikling. Samt at vi har forpliktelser mot NATO.

Debatten de siste månedene har langt på vei utviklet seg til en kamp mellom nord og sør, kamp om helikoptre, beredskap og funksjoner. For å kunne løse oppdrag og dekke de nasjonale behovene må Forsvaret være til stede flere steder i landet.

Det kan være ulike utfordringer og behov etter som hvilken del av landet som diskuteres. Det må ikke være tvil om at vi må ha et forsvar for hele landet. Forsvaret i nord har mest fokus på territorialforsvar, mens forsvaret i sør også har et kontraterroroppdrag.

Samtidig betyr også forsvarets tilstedeværelse i et lokalsamfunn mye, så jeg forstår godt at ordførere landet over er engasjerte. For Rygge og Østfolds del vil det ofte bety lys i vinduene i Forsvarets boliger, flere barn i skoler og barnehager, flere kunder i butikkene og flere skattebetalere.

Forsvaret eier en nokså stor boligmasse blant annet på Halmstad i Rygge, og når de står tomme over tid, fører dette gjerne til forfall og gjengroing. Beordringen i Forsvaret har gjort at det også har vært viktig for familiene at partneren skal ha mulighet til å ha en karrière. Jeg mener at forholdene ligger godt til rette for dette i Rygge og i Østfold.

Det er ikke uvesentlig å ha «et utstillingsvindu» med stor aktivitet sentralt på Østlandet.

 

Rygge er viktig for rekrutteringen til Forsvaret. Det er ikke uvesentlig å ha «et utstillingsvindu» med stor aktivitet sentralt på Østlandet. Forsvaret har gode utdannings- og karrièremuligheter for både gutter og jenter, og base Rygge med gode fagmiljøer fremstår som en trygg og spennende mulig arbeidsplass.

Forsvaret skal støtte sivilsamfunnet med ressurser ved hendelser og kriser. Forsvaret har betydelige ressurser og kompetanse som kan benyttes i større grad enn i dag. 

Selv om støtte til sivilsamfunnet ikke er en dimensjonerende oppgave for Forsvaret, vil Forsvaret støtte når sivilsamfunnet enten ikke har den nødvendige kapasiteten, eller at ressursene er uttømt. Erfaringer fra flere store hendelser de siste årene, for eksempel skogbranner, viser at den sivile helikopterkapasiteten fort blir oppbrukt.

Dessuten beskriver flere rapporter at helikopterressursen ikke blir utnyttet optimalt, fordi innsatsledelsen ikke har erfaring, kompetanse eller strukturer til å holde oversikt over hvordan ressursene benyttes. Dette er et område hvor erfarne luftromskontrollører fra Luftforsvaret kan gjøre en forskjell.

Forsvaret ønsker å benytte mindre arealer på Rygge enn det de disponerer i dag. En kompakt helikopterbase med en flystripe får arealer «til overs» sett opp mot Rygge Flystasjon. Disse arealene ønsker Forsvaret å omregulere og avhende.

Slik jeg ser det, vil disse områdene fremstå som svært attraktive for flyteknisk industri og for eksempel for sivile helikopteraktører. Virksomheter som er flyplassrelatert og kompetansebaserte.

Dette vil kunne skaffe Østfold hardt tiltrengte kompetansearbeidsplasser.

Ved at Rygge er en kompakt helikopterbase har man et robust faglig miljø. På 15 minutter når man 35 prosent av Norges befolkning med helikopter. Politiets helikoptre kan stasjoneres på Rygge. De kan bli del av større miljø, og Staten sparer 0,5 til 1 milliard på å ikke legge til rette for en helikopterbase på beredskapstroppens senter som planlegges på Taraldrud. På noe sikt vil kanskje også Norsk Luftambulanse se til Rygge.

Det norske forsvaret må moderniseres og effektiviseres. Det er viktig at antallet baser reduseres og at flere ressurser kan brukes «i den spisse enden» og ikke på administrasjon.

Flytting av personell og funksjoner uten stridsverdi vil verken være økonomisk eller operativt forsvarlig i en tid med trange økonomiske rammer. I tillegg vil man måtte påregne betydelige pendlerutgifter ved flytting av funksjoner fra sør til nord. Derfor ønsker vi å beholde Generalinspektøren for Luftforsvaret på Rygge.

I hovedstadsområdet er det nå svært begrenset med militære lokasjoner som er egnet til å kunne håndtere operative avdelinger i fred, krise og væpnet konflikt. Det er få steder som har fysisk plass til materiell og personell, og som har kapasitet til å ivareta den logistikken som følger med både norske og utenlandske styrker. Det har vi på Rygge.

Lytt til de fagmilitære rådene og styrk Base Rygge!

Les også

Forsvarssjefen foreslår å styrke helikopterberedskapen på Rygge

 

Kommentarer til denne saken