Krigen rundt narkokartellene viser hvor livsviktig det er å legalisere ulovlige rusmidler.

«Ingen er trygge», sies det om Mexicos brutale narkokrig. Hver dag blir 80 mennesker drept i dramaet som utspiller seg mellom myndigheter og karteller. Målt i antall døde har Mexico de siste årene vært åsted for en av verdens største kriger.

Krigen i Mexico viser den tragiske bivirkningen av en internasjonal forbudslinje mot narkotika. Mennesker lider i alle ledd av det ulovlige rusmiddelmarkedet. For landene som sliter med store ulovlige narkoindustrier, slukes enorme ressurser av krigen mot kartellene. Barn og unge rekrutteres til liv i kriminalitet. I mottakerlandene fører handelen til rusavhengighet og død for utallige mennesker.

Ved å åpne for en streng, statlig regulering av rusmidler som i dag er ulovlige, kan vi oppnå flere ting: kontroll over rusmiddelmarkedet, stans i pengestrømmene til kartellene, mindre nyrekruttering til kriminelle miljøer og bedre forhold for rusavhengige.

Noen ulovlige rusmidler, som heroin, er potensielt livsfarlige. Lovlig omsetning av disse vil bare være aktuelt i forbindelse med behandling av tungt rusavhengige. Lettere rusmidler vil kunne omsettes etter modell fra dagens alkohollovgivning, eller strengere. Formålet må være å redusere skade og smerte for rusmisbrukere, og ta kontroll over produksjon og salg.

Alternativet til legalisering og regulering vil dessverre aldri være fravær av rusmidler – men tvert imot fullt frislipp på det svarte markedet, og medfølgende umenneskelige konsekvenser i opprinnelsesland og for rusavhengige. Å stanse krigen mot narkotika er blant de mest effektive grepene vi kan ta for en bedre verden.