Leser med interesse leserbrevet til  Njål Kjølholdt Gustavsen fra Arbeiderpartiet som forteller oss andre innbyggere hvilken berikelse vi har fått gjennom at vi har fått lov å ha tiggere i gaten gjennom flere år.

For meg og mange andre er det å ha mennesker som sitter i gaten og tigger ingen berikelse. Vi har betalt skatt og fått på plass et sosialt system som skal holde folk vekk fra slik ydmykelse. Det er trist at man må lese om prostitusjon i romleiren og om anmeldt voldtekt - begge brudd på avtalen som ble inngått med Fredrikstad kommune. Dette skulle resultert i at leiren ble stengt  - det har ikke skjedd.

I min enfoldighet trodde jeg avskaffelse av tigging skulle være en berikelse, men her tar jeg i henhold til Ap-representanten feil.

Som en kvinnelig nabo sa til meg - «jeg gikk til parkeringsautomaten utenfor Torvbyen og skulle betale for parkering - der satt det en av romfolkets kvinnelige tiggere - hun spurte om å få penger og fikk et høflig svar at jeg har ikke småpenger - hvorpå romfolkets representant utbrøt jævla hore».

Jeg er ikke helt sikker på hvilken kulturell berikelse det er å ha noen som bruker den type uttrykk, når noen ikke vil gi dem penger.

Det jeg er sikker på er følgende :

Det er en kjensgjerning at hvis man virkelig ønsker å gi disse «turistene» verdige forhold så vil en få mye mer for hver krone hvis de hjelpes der de bor – nemlig Romania – men det må da være noe som enkeltpersoner gjør på selvstendig grunnlag – å bruke av felleskapets midler for å bidra til å holde tiggere i gatene er hverken humant , verdig eller kristelig. Å kalle det å holde folk sittende i gaten som et utslag av flerkulturell berikelse - kalles med all respekt for svada.