Uklokt om sykkelfelt fra Prøitz, har ikke forstått hovedhensikten med bypakka

–  Legges det ikke til rette for rask og sikker ferdsel, er det nesten umulig å få trafikanter til å endre reisemåte, mener Lund. Skissen er lansert i en tidligere fase av planleggingen.  Illustrasjon: Pål Dixon Sandberg, Statens vegvesen

– Legges det ikke til rette for rask og sikker ferdsel, er det nesten umulig å få trafikanter til å endre reisemåte, mener Lund. Skissen er lansert i en tidligere fase av planleggingen. Illustrasjon: Pål Dixon Sandberg, Statens vegvesen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sykkelgeneral Jan Henrik Lund går ut mot Tor Prøitz som vil har smalere sykkelfelt langs nye Rolvsøyveien: – Vil vi at flere skal sykle, må vi sørge for gjennomgående sykkeltraseer med god standard.

DEL

Leserbrev

Kronikken som fylkestingsrepresentant Tor Prøitz presenterer i FB 29. november er trist lesning. Trist fordi han, trolig i et forsøk på komme distriktets bompengemotstandere i møte, vil fremme forslag til lavere kostnader for utbyggingen av fylkesvei 109 ved å redusere standarden på den rimeligste delen av veiprosjektet, gang- og sykkelveiene. Og trist fordi han med sine forslag synliggjør for all verden at han, tross sin mangeårige erfaring som samferdselspolitiker, åpenbart ikke har fått med seg den grunnleggende hensikten med denne utbyggingen.

Nedre Glomma-regionen kan allerede nå anses som et sammenhengende tettbebygget område, og denne utviklingen vil fortsette i årene fremover. Stadig flere vil ha behov for å forflytte seg i og mellom byene våre, og det er enighet om at vi må sikre gode og trygge ferdselsårer. Like stor enighet er det om at den forventede økningen i dagligreiser ikke må skje ved økning av biltrafikken. Et sentralt og viktig tiltak vil da være å etablere gode løsninger for annen mobilitet, les kollektivtrafikk, sykling og gange.

At Prøitz enten ikke har skjønt dette eller mot bedre vitende velger å se bort fra det, er trist og beklagelig.

Reisevaner er vonde å vende. Legges det ikke til rette for rask og sikker ferdsel, er det nesten umulig å få trafikanter til å endre reisemåte. Vil vi at mange skal reise kollektivt, må vi ha et godt kollektivtilbud. Og vil vi at flere skal sykle, må vi sørge for gjennomgående sykkeltraseer med god standard som gir syklistene fremkommelighet og opplevelse av trygghet.

For alle som steller med trafikkplanlegging, er dette etablerte sannheter. Den presenterte løsningen «sykkelvei med fortau» langs Rolvsøyveien er fremtidsrettet og på ingen måte «overdrevet». At Prøitz enten ikke har skjønt dette eller mot bedre vitende velger å se bort fra det, er trist og beklagelig. At han, i solid utakt med eget parti og regjering, som har fremmet og vedtatt nullvekstmålet i Nasjonal transportplan (NTP), går inn for kortsiktige gevinster fremfor langsiktige resultater, er ikke annet enn uklokt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags