Ti fakta om Forskjells-Norge – og vi ser Rødt!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Rødt setter kampen mot forskjellene foran alt, skriver Jan Petter Bastøe som er leder for Rødt i Østfold.

DEL

Leserbrev 

Det burde ikke være noen hemmelighet at Rødt setter kampen mot forskjellene foran alt. Men hva er disse forskjellene? Har ikke alle det bra og trives i Norge? Her er 10 fakta om Forskjells-Norge.

1. 77 av landets 100 rikeste har arvet formuen sin. Da får man enorme verdioverføringer som ikke kommer fellesskapet til gode på noe som helst slags sett og vis. De skattes rett og slett ikke. Når de mørkeblå fjernet arveavgiften ble disse forskjellene forsterket. Ap vil heller ikke gjeninnføre den, noe Rødt har programfestet. (Kilde: Ligningsrapporten, DN)

2. 26 prosent av alle barn som vokser opp i familier med sosiale stønader vil selv komme i samme økonomiske avhengighetsforhold. De sosiale forskjellene går i arv. Rødt vil øke barnetrygden og sikre at lekser gjøres i skoletida så ikke det er forholdene hjemme som avgjør skoleresultatene.

3. Fem ganger så mange som landssnittet fra lavinntektsfamilier sliter med psykiske lidelser. (Kilde: Psykologitidsskriftet.no) Barn fra lavinntektsfamilier har dårligere helse og er mer utsatt for problemer med rus, psykiske utfordringer og psykososiale vansker. Risikoen for å falle utenfor arbeidslivet er innlysende. Rødt vil ha en sterk offentlig innsats innen helse, og sikre fri kjernetid i barnehagene som vil gi en trygg sosial og språklig basis – sammen med flere lærere og sosialarbeider i skolene. Blant annet skal penger som går til profitt i private barnehager brukes på dette.

4. 90.000 barn lever i fattigdom. BUF-direktoratets egne tall (som også er hovedreferanse for pkt. 2 og 3) viser at andelene barn som vokser opp i vedvarende fattigdom er doblet siden 2000 og nå er oppe i nesten 10 prosent. Rødt vil at barnetrygd ikke regnes med i inntektsberegningen til de familier som er mottakere av sosialpenger. De skal sjølsagt ikke skattlegges. Den må økes fra fattige 30 kroner dagen – til et vettugt nivå (ikke justert siden 1996), og så indeksreguleres.

5. 30.000 menneskerrisikerer nå å miste retten til dagpenger om de ikke selv klarer å skaffe seg jobb. Og det er ikke lett, i alle fall ikke når man ikke har jobb, sagt på en annen måte – vi vil ikke at folk skal miste rettigheter fordi markedet eller helse har gjort dem arbeidsløse. Rødts landsmøte vedtok at ingen skal miste dagpenger før de har jobb/utdanningstilbud! (Kilde: SSB/Aftenposten)

6. 270 prosenter hva boligprisene steg mellom 92–11. En aggressiv utlånsprofil med skyhøye renter på tilleggslån driver prisene opp, dels er det et spørsmål om at folk som er innafor skaffer seg bolig nummer to og tre utelukkende for utleie. Rødt vil sikre at folk som står utafor markedet får muligheten til offentlige lån gjennom Husbanken og andre ordninger. (Kilde: SSB)

7. Én av tre boliger kjøpes opp av spekulanter som ikke skal bo der selv. Dette er bare mulig med rike foreldre, fri kapital og gode finansforbindelser som klarer. Rødt vil ha en sterk sosial boligbygging der man kan leie for å eie, og finansieringsordninger på leiligheter av rimelig standard og legge om skattesystemet for beskatning av andre boliger enn dem du bor i. (Kilde: SSB/Aftenposten)

8. 95 prosent av private barnehager får høyere pensjonstilskudd enn de betaler sine ansatte. Slik skaper de ytterligere profitt. Rødt vil forby profitt på barnehageplasser, og styrke offentlige barnehager. (Kilde: Rapporten «Kostnader i barnehager» – Telemarksforskning/Udir)

9. To av tre ønsker mindre forskjeller og mener dette er en offentlig oppgave. Likevel vokser kløfta mellom oss, med alle regjeringer. Rødt er eneste garantist for at en venstreside-regjering vil måtte gjøre det samme. (Kilde: Valgundersøkelsen)

10. Ti prosentvurderer å stemme Rødt. Det er en klar protest-stemme mot Forskjells-Norge. (Kilde DN)

Jan Petter Bastøe

Leder Rødt Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags