Rødt: Full tillit til kriseledelsen, Marianne Kristiansen bommer

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold har gitt et godt svar på hvorfor det er problematisk å ta i bruk et nedlagt sykehjem, mener brevforfatterne.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold har gitt et godt svar på hvorfor det er problematisk å ta i bruk et nedlagt sykehjem, mener brevforfatterne. Foto:

Av

Rødt Fredrikstad melder om full tillit til kommunens kriseledelse, og mener Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet, mistenkeliggjør kommunens fagfolk i debatten om koronaberedskapen.

DEL

Leserbrev

Vi i Rødt vil først og fremst takke kommunens fagfolk og kriseadministrasjon, inkludert kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør Jon Erik Olsen og kommuneoverlegene for å ha fremstått som stødige og tydelige ledere og fagfolk i en vanskelig og helt unik situasjon. De har både 1. april i Helse- og velferdsutvalget og i formannskapet 2. april tydelig informert om hva som er planene ved mottak av mange koronapasienter i Fredrikstad kommune. De har inntatt en offensiv og aktiv holdning til epidemien og har god oversikt over ressurser og muligheter hvis Fredrikstad kommune må ta imot mange koronapasienter.

I forrige møte i Helse- og velferdsutvalget 1. april uttalte Pensjonistpartiets Marianne Kristiansen at hun ikke stoler på fagfolkene i Fredrikstad kommune når det gjelder planleggingen av mottak for koronasyke. Det er synd at hun i denne pandemien skal mistenkeliggjøre og svartmale en tilsynelatende velfungerende kriseledelse.

At en politiker – som ikke jobber i helse- og velferdssektoren i kommunen – tilsynelatende mener hun kan smittevern, drift og kriseledelse bedre enn kommunens ledelse, tillitsvalgte og ansatte, er for oss uforståelig.

Kristiansens interpellasjon om å ta i bruk Emil Mørchs minne som mottakssenter for koronasyke ble stemt ned av flertallspartiene og Høyre. Rødt mener interpellasjonen ble svart ut på en god måte i Helse- og velferdsutvalget. Utvalgsleder og administrasjonen forsikret om at innspillet om å ta i bruk Emil Mørchs minne tas med i helhetlig vurdering. Dette burde beroliget representanten fra Pensjonistpartiet, men isteden har hun i løpet av den siste uken kommet to leserbrev – hvor den samme mistenkeliggjøringen av fagfolk uttales igjen og igjen – og et innlegg hvor hun bruker flere hersketeknikker mot sykepleier og MDG-politiker Christian Strømnes.

Som ansvarlige politikere kan ikke vi i Rødt stille oss bak en interpellasjon som skal detaljstyre, og på den måten kneble en allerede velfungerende krisestab, og deretter gjøre deres jobb vanskeligere når epidemien treffer oss for fullt. Vi har full forståelse for at representanten fra Pensjonistpartiet er engstelig, men at en politiker – som ikke jobber i helse- og velferdssektoren i kommunen – tilsynelatende mener hun kan smittevern, drift og kriseledelse bedre enn kommunens ledelse, tillitsvalgte og ansatte, er for oss uforståelig.

Kommunedirektøren svarer godt i sitt innlegg på hvorfor det er problematisk å ta i bruk det som i dag er et ubrukt bygg: «den største utfordringen ved rigging av døgnplasser er å få på plass nok autorisert helsepersonell, samt å tilpasse driften til behov som endrer seg fortløpende. Det å etablere ny drift i bygg som ikke er i bruk, som ikke har bemanning og som kanskje heller ikke er godt egnet, vil ofte være en krevende vei å gå. Maksimal utnyttelse av kapasiteten i de avdelinger som allerede er i drift vurderes derfor å være mest effektivt og hensiktsmessig».

Enklere kan det ikke sies.

Vi vil også minne om at kommunens helsepersonell fra før av er vant med å håndtere smitte i ulike varianter. Kommunen har gode smittevernprosedyrer og disse tas jevnlig i bruk når det er utbrudd av andre smittsomme sykdommer på våre institusjoner. Kommunens helsepersonell er derfor godt rustet til å håndtere koronasmitte. Dette kan også undertegnede, som helsearbeidere, skrive under på.

Frontlinjen mot koronasmitte – helsearbeiderne – får god og jevnlig oppdatering av sine nærmeste ledere, etatssjefer og kommunedirektøren om situasjonen og hvordan den best skal møtes i akkurat deres avdeling. Kommunen har omdisponert personell til å hjelpe til der det trengs, og med egen avdeling på Helsehuset (med egen inngang), og eget koronateam i hjemmesykepleien, samt tett oppfølging fra fagbevegelsen og kommunens ledere, er vi godt rustet for det som kommer.

Vi mener Kristiansen bommer i sin kritikk. Det å gå en annen vei enn hun skisserer handler ikke om å stole blindt på FHI eller ikke ta pandemien på alvor, men å stole på en ledelse som tydelig har alt under kontroll og de dyktige helsearbeiderne i kommunen som hver dag gjør en kjempeinnsats for at Fredrikstads innbyggere skal være trygge.

Så skal vi som politikere selvfølgelig følge situasjonen nøye. Det gjør vi fortsatt best ved å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags