Gå til sidens hovedinnhold

Gode skjenketider, trygg by, samarbeid og god drift for serveringsnæringen. Går det?

Artikkelen er over 4 år gammel

Som opptakt til ny skjenkedebatt skriver Stine Ferguson at Fredrikstads restaurantbransje har blitt mer proff og samarbeider om å gjøre byen tryggere.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bestill FB+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold!

Alkoholpolitikk er utfordrende. Fullt frislipp av alkoholsalg uten reguleringer, vil bære galt av sted. Full skjenkestopp er heller ikke greit. Det dreier seg om å finne balansepunktet mellom en rekke ulike hensyn. I løpet av de fen siste årene har serveringsbransjen og gårdeiere gjennomført mange forbedringer i Fredrikstad. Det fysiske miljøet med bryggepromenaden og nye tilskudd av restauranter, barer og nattklubber har gitt et løft til serveringsnæringen i Fredrikstad.

Bransjen selv er opptatt av at byen vår er trygg, og hver voldssak relatert til alkohol er alltid en for mye. Det er viktig å sette Fredrikstads voldsstatistikk i perspektiv. I 2015 var det 42 utelivsrelaterte voldssaker Fredrikstad (Inge Jensen, operativt forebyggende avsnitt Fredrikstad politistasjon 2016).

Hvis vi legger sammen besøkende til de ni største utelivsstedene i Fredrikstad, og deler dem på antall alkoholrelaterte voldssaker blir regnestykket slik: 90 086:42=0,0046. Dvs. at sjansen for at du skal oppleve utelivsrelatert vold i Fredrikstad sentrum er mindre enn 0,46 promille.

Gode utesteder øker konkurransekraften som by.

Vi tør påstå at MAKS-samarbeidet som er innført i Nedre Glomma, har en vesentlig betydning for at Fredrikstad fungerer og oppleves som en trygg by. Tidlig og sent på kvelden er politiet synlige, har dialog og besøk med ansatte på utestedene, i tillegg til et nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, og drosjenæringen. Dette nære samarbeidet bransjen er en del av, bør være et viktig utgangspunkt når den alkoholpolitisk plan skal rulleres.

Bakgrunn:

  • Fredrikstad bystyre skal vedta ny alkoholpolitisk plan i juni.
  • Bransjen ønsker at skjenketiden utvides til klokken 03.00.
  • I dag er det skjenkestopp 02.00 åtte måneder i året, og 02.30 på sommeren.
  • Alkoholpolitisk utvalg består av Det er Victor Kristiansen (Ap), leder. Hege Dubec (Ap), Jan-Kåre Fjeld (Bymiljølista), Rita Holberg (H) og Bjørnar Laabak (Frp). For Fredrikstad Næringsforening deltar sentrumsleder Stine Ferguson og Rune Solberg fra City, dog uten stemmerett.

Fredrikstad Næringsforening ønsker at det skal legges til rette for bærekraftige rammevilkår for serveringsnæringen, da vil de kunne vise til økonomisk vekst, som igjen fører til god arbeidsplassutvikling. En robust bransje tiltrekker seg mer kompetent arbeidskraft, og gjør tilbudet og byen dermed mer attraktiv for besøkende.

Gode utesteder øker konkurransekraften som by. Gode serveringssteder og riktige skjenketider kan være avgjørende for valg av besøksmål og også studievalg. Bransjen sysselsetter en stor andel unge mennesker, gjerne studenter og også personer med minoritetsbakgrunn. Serveringsnæringen er med dette en viktig bransje også med tanke på integreringsarbeidet i kommunen.

Nå har Norge fått sin første Michelinstjerne utenfor Oslo, nemlig i Stavanger. Vi tør påstå at mye av årsaken til dette er at Stavanger har hatt et godt faglig miljø i mange år, og har satset på gode opplevelser knyttet til mat og drikke, samt fagkunnskap gjennom Restauranthøyskolen. Restaurant Slippen er i restaurantguiden White Guide Nordic, som den eneste i Østfold. Tør vi satse på serveringsnæringen i Fredrikstad, og kan vi håpe på en stjerne?

I forrige periode sa det alkoholpolitiske utvalget; «Hvordan utelivet i Fredrikstad utvikler seg i forhold til organisering av bransjen, og en bedre transportavvikling vil bli tillagt vekt når nye skjenketider skal fastsettes for ny bevilgningsperiode» (Vedtatt forskrift i bystyret 12.05.2011.)

Etter ønske fra bransjen og Fredrikstad Næringsforenings mål om styrket urbanitet, har vi satt sammen et solid utvalg av representanter fra ulike deler av serveringsnæringen, i en egen faggruppe. De er organisert og står samlet med ett felles talerør for sin bransje.

Fredrikstad Næringsforening har sett på hva bransjen selv har gjort siden den siste rulleringen av alkoholpolitisk plan, og vi kan si at serveringsnæringen har bidratt til at byen vår er tryggere gjennom samarbeidet med politiet, vaktselskap og Fredrikstad kommune. De har bevist at de kan være en bidragsyter til å gjøre byen vår trygg, og har tilpasset seg de rammebetingelsene de har fått, samt tatt del i både opplæring og tilrettelegging.

For eksempel har 248 personer har gjennomført ansvarlig vertskapskurs som er en del av MAKS-samarbeidet i Nedre Glomma-regionen. Det er dessuten mange år siden dørvaktene var ansatt av bransjen selv, alle utestedene i Fredrikstad bruker nå profesjonelle firmaer med spesialkompetanse innen ordensvakthåndtering. Det samme gjør drosjenæringen på eget initiativ.

Det er ingen som har større ønske om lite vold i byen enn utelivsbransjen selv. De lever av at folk føler seg trygge. Vi ønsker velkommen til en trygg og hyggelig by som byr på gode mat- og drikke opplevelser.

Kommentarer til denne saken