Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad-skolen bør tilby skolegudstjenester til jul

Jorulf Elias Laabak

Bystyrerepresentant, Høyre

Fredrikstad

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi styrker ikke integrering, eller respekten for andre kulturer, religioner og ikke-troende ved å gi avkall på eller endre viktige juletradisjoner, skriver Jorulf Elias Laabak i dette forsvaret for skolegudstjenester til jul.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i Norge og i skolen, derfor oppfordres alle skoler i Fredrikstad til å tilby skolegudstjenester til jul.

Julenissen, julegaver, og juletreet er hyggelige sider ved julefeiringen, men det er ikke dette som er grunnen til at vi feirer jul. Selv om man ikke er troende og personlig kristen, så er det en kristen ramme rundt julefeiringen. For mange er det derfor viktig at vi tar vare på vår kulturhistorie, og opprettholder tradisjonen med skolegudstjeneste før jul. Mange skoler har et utmerket samarbeid med kirken. Ved noen skoler er det sågar tradisjon med elever som tenner lys, spiller, synger og leser juleevangeliet i kirken til jul. Dette har en kulturhistorisk egenverdi som er verdt å ta vare på.

Like sikkert som at julen kommer hvert år, blir det debatt om skolegudstjenester. Det er forståelig at ordningen med skolegudstjenester vekker debatt, spesielt i et mer flerkulturelt og sekulært Norge hvor mange tilhører andre religioner og det er en del ikke-troende. Vi styrker dog ikke integrering, eller respekten for andre kulturer, religioner og ikke-troende ved å gi avkall på eller endre viktige juletradisjoner. Det er snarere meget viktig at barn med en annen religiøs og kulturell bakgrunn kan få et innblikk i vår nær 1000-årige kristne kulturbakgrunn.

 

La oss ta vare på og beholde våre gode juletradisjoner selv om hva dette innebærer er noe ulikt for hver enkelt av oss.

 

Innvandrere er ofte stolte over sin kultur og religiøse tradisjoner, derfor er det sjelden elever og foresatte med andre religiøse livssyn som er motstandere av skolegudstjenester. Kirkebesøk, julesanger og julesalmer er en del av den norske tradisjonen og kulturen som alle har godt av å ha kunnskap om. På samme måte bør vi kunne bringe gamle hedenske norske skikker og nye religiøse tradisjoner fra et flerkulturelt Norge med oss videre. Vi blir alle tryggere i møte med andre kulturer og andre måter å tenke på, jo mer vi skjønner og har kunnskap om vår egen og andres historie og bakgrunn.

Etter vedtak av Stortinget, har det nå blitt utarbeidet en revidert nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på gudstjeneste i forbindelse med julehøytiden. I denne veilederen oppfordres alle skoler i Norge å tilby elevene skolegudstjeneste. Det understrekes dog det at det er opp til skoleeier å bestemme om de vil tilby det eller ikke. Derfor er min klare oppfordring at alle skoler i Fredrikstad tilbyr elevene en tradisjonell skolegudstjeneste til jul.

 

Les også

Skolegudstjenestenes plass i skolen

 

 

Les også

Skolegudstjenestenes problematiske plass i skolen

 

Deltakelse på skolegudstjenester skal selvsagt være frivillig. Den nye veilederen er derfor tydelig på at dersom skolen tilbyr skolegudstjeneste, må skolen også tilby et likeverdig alternativt opplegg for elever som ikke går i kirken. Den setter også andre gode rammer for organiseringen av både skolegudstjenester og likeverdige alternative tilbud til elevene. Dog, la oss ta vare på og beholde våre gode juletradisjoner selv om hva dette innebærer er noe ulikt for hver enkelt av oss. Julen handler om juletrær, nisser, julemat, juleøl, akevitt, julesanger, kirkebesøk, gaver, familie og venner. For noen er juleevangeliet og kirken mindre viktig, eller har ingen betydning. Skolegudstjenester er dog helt klart en viktig del av julen for svært mange – så kan de som ikke ønsker dette heller delta på gode alternative tilbud.

I et samfunn preget av stadig mer fokus på materielle verdier, er det viktig å stoppe opp. Kjernen i julens egentlige budskap bygger på kristne og humanistiske verdier, herunder inkluderende fellesskapsverdier uansett trosretning, livssyn og nasjonalitet. Julen handler om samhold, tilhørighet, håp og kjærlighet. Vi samles med familie og venner, og vi kjenner på betydningen av å være inkludert. Ingen stund oppleves verre for dem som er utenfor, som ikke har familie, venner eller et eget hjem. Derfor skal vi i julen vise ekstra omsorg og varme når vi ser at mennesker har det vondt eller lider. I julehøytiden er skolegudstjenesten nettopp med på å hegne om disse viktige verdiene.

 

Les også

Faget som kan skape fred i verden

 

Kommentarer til denne saken