Ensidig og historieløst fra Hege Storhaug

Omstridt islam-kritiker: Hege Storhaug tegnet et for snevert bilde i sitt oppgjør med islam på Litteraturhuset forrige torsdag, mener Gunnar Falck.Foto: Mathilde Halstensen

Omstridt islam-kritiker: Hege Storhaug tegnet et for snevert bilde i sitt oppgjør med islam på Litteraturhuset forrige torsdag, mener Gunnar Falck.Foto: Mathilde Halstensen Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Du bragte til torgs en så liten og ensidig del av hele bildet at den var direkte farlig, skriver Gunnar Falck til Hege Storhaug.

DEL

Leserbrev 

Leser i FB 07.11.2015 at Hege Storhaug fra «Human Rights Service» har vært i Fredrikstad og holdt foredrag om islam. Islams økende innflytelse i Europa vil føre oss inn i en «ukultivert og udemokratisk tidsepoke», hvis FB har sitert henne rett.

For ordens skyld: Jeg liker ikke islam, kristendom, jødedom eller andre metafysisk baserte livssyn - også kalt religioner! Eller på godt norsk: De som prøver å innbille oss at vi styres av overmenneskelige bevisstheter/ makter som vi ikke kan se eller kontrollere. De er udemokratiske, voldelige (selv om de hevder det motsatte; sjekk noen Jesus-sitater!

De likner i stor grad på mange av utsagnene fra våre samtidige islamistiske ekstremister – både i form og innhold!), kvinnediskriminerende, gammeldagse, følelsesbaserte og subjektive, setter gud(er) i stedet for mennesket øverst og reduserer mennesket til et middel, og danner kunstige, unødvendige motsetninger mellom oss, som blant annet i tidligere tider ledet til menneskeofringer og tanker av typen: «Guden min er bedre enn guden din, så jeg har rett til å slå deg i hjel!»

Legitimering hos en gud er «patent», for man stiller jo ikke spørsmål ved vedkommendes autoritet! Det blir ikke virkelig verdensfred før vi helt kvitter oss med slike forestillinger.

Forskjellen ligger heller i moderat/radikal, og forholdet til motkrefter. Kristendommen og kirka var også meget brutal i tidligere tider. Det er nok å nevne korstogene på 1000-1100-tallet, som var den rene nedslakting av muslimer. Senere kommer de velkjente heksebrenningene m.m.

Kristendommen har blitt «snillere» fordi den har møtt motkrefter! Den har modnet gjennom kontakt – og kamp – med renessanse/opplysningstid (gjenoppblomstringen av gresk akademi/filosofi), vitenskapen og framveksten av arbeiderbevegelsen.

Kristendommen/kirka har vært nødt til å jenke seg, og avskaffe de verste «hoggtennene» - paradoksalt nok, for å overleve! Man kan si at den er blitt «voksen». (Dette bygger blant annet på Arnulf Øverlands sammenliknende analyse av personers modning fra barn til voksen, og nasjoners/kulturers modning over lang tid.)

Islam er fortsatt i en slags pubertet – den er ca. 600 år yngre enn kristendommen, og dermed ennå i en slags «sturm und drang»-periode. Den har ikke møtt de samme motkreftene i sine hjemland. Vi kan håpe på at islam etter hvert vokser ut av sin pubertale aggressivitet.

Vi må jo imidlertid også ta med en del hevnlyst overfor Vestens «styring og årning» med muslimske områder etter 2. verdenskrig, etter eget forgodtbefinnende. Dette kan bare løses ved forhandlingsbordet – med sunn skepsis og ikke for mye nordisk naivitet. Her skal jeg gi Storhaug rett – til en viss grad.

Selv Jens Stoltenberg har jo påpekt dette. Når vi omsider har frigjort oss fra én religiøs monokultur, er vi ikke tjent med å innføre en ny!

Det hører også med i bildet at under det ottomanske riket, var det kalifatisk direktiv om at jøder, muslimer og kristne skulle leve fredelig sammen. Og dette var en fredelig periode i verdenshistorien. Og dessuten – mens vi slet med den mørke, blodige middelalderen med en allmektig, brutal kirke som undertrykket all ny kunnskap så langt den klarte, så overlevde de klassiske greske vitenskapelige innsikter og kunnskaper i muslimske land – for senere å bli gjenoppdaget av den nye europeiske vitenskapen, som kom fram da kirken begynte å miste taket.

Når vi omsider har frigjort oss fra én religiøs monokultur, er vi ikke tjent med å innføre en ny!der har du hele bildet – eller i alle fall en mye større del enn du bragte til torgs! Den var så liten, og ensidig, at den var farlig (fortsatt hvis FB var etterrettelig)!

Når vi omsider har frigjort oss fra én religiøs monokultur, er vi ikke tjent med å innføre en ny!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags