Borgerlig konfirmasjon eller humanetisk konfirmasjon er en bedragersk etterlikning av kirkens konfirmasjon. Å konfirmerebetyr å stadfeste. Konfirmantene skal stadfeste at de tror på den korsfestede og oppstandne Frelseren, Jesus Kristus, Guds veldige Sønn. Han som lever i dag og er den eneste som kan frelse fra evig fortapelse i helvete, inn i evig herlighet sammen med den treenige kjærlige Gud.

Les også: 60 år med kamp for frihet

At Jesus har stått opp fra de døde er et historisk faktum. Den som vil benekte dette faktum må, for å bli tatt alvorlig, ta utgangspunkt i menneskehetens historie de siste par tusen år. Det må settes fram en helhetlig, holdbar teori om hva som hendte med Jesus hvis han ikke sto opp fra de døde. Dette er det ingen som greier å gjøre, fordi fakta taler så tydelig for seg selv.

Humanetisk konfirmasjon er uhistorisk, ulogisk, uvitenskapelig og unødvendig. Hva skal man stadfeste? At man ikke tror på fakta?