Vi mister retten til å oppdra barn slik vi mener er rett

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den nye Likestillings- og diskrimineringsloven er et totalitært angrep på familien og privatlivet, skriver Inger Marit Sverresen som er 1.-kandidat for Partiet De Kristne i Østfold.

DEL

Leserbrev

Norge har hatt en lov om Forbud mot diskriminering fra 01.01.2014. Denne loven sier i §2 «Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold».

Dette er egentlig en sammenslåing av fire eksisterende lover, blant annet loven mot diskriminering på grunn av ulike seksuelle orienteringer og loven mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Og i den nylig vedtatte loven heter det i § 2: «Loven gjelder på alle samfunnsområder.»

I juni ble det vedtatt en ny lov på Stortinget som trer i kraft 01.01.2018 (Likestillings- og diskrimineringsloven, red.anm.) Her er ikke familieliv og andre rent personlige forhold unntatt. Endringsforslaget ble vedtatt etter forslag fra KrF og Ap, mens Høyre og Frp stemte imot.

Norske familier har hatt frihet til å oppdra sine barn slik de opplever det rett, med tanke på temaene religion og seksuell orientering. Nå kan dette bli straffbart ut fra den nye loven. Lovens mål er at vi alle skal bli tolerante og inkluderende, vi skal læres opp til å forstå at all seksuell frigjøring er av det gode og tro at alle religioner er like «sanne».

Departementet trekker spesielt fram skolens rolle og skriver at skoler og undervisningssituasjoner skal bidra til å «skape et inkluderende og tolerant samfunn», og at lærebøker og undervisning skal bygge på at alle mennesker er like verdifulle.

Partiet De Kristne (PDK) mener at alle mennesker er like verdifulle, men ikke alt vi gjør er like verdifullt. Når det så er en sekulær stat som skal definere hva som er det rette å mene, hva som er diskriminerende og hva som er trakasserende, kan mange familier lett komme i konflikt med denne definisjonen.

«Barn som blir utsatt for diskriminering og forskjellsbehandling hjemme skal vite at behandlingen de får er i strid med loven, og at de har storsamfunnet i ryggen. Slik vil de prøve saken rettslig for eksempel senere i livet når de innser at behandlingen de har fått har vært ulovlig,» sier Arild Grande (Ap) til Vårt Land. Han stod i spissen for forslaget.

Det er med sjokk og undring PDK konstaterer at KrF har vært en av forslagsstillerne til en lov som lett kan diskriminere motsatt vei.

Det er med sjokk og undring PDK konstaterer at KrF har vært en av forslagsstillerne til en lov som lett kan diskriminere motsatt vei, og føre til at foreldre som lærer sine barn tradisjonelle verdier som har vært gjeldende i samfunnet vårt både når det gjelder tro og seksuell adferd, kan bli anklaget ved endringen av denne loven.

«Forslaget til KrF og Ap ble vedtatt uten offentlig debatt, noe som avdekker en naivitet med tanke på mulighetene den nye loven gir de som ønsker å forme et nytt samfunn. Vi snakker ikke lenger om framtidsscenarioer, loven ligger der ferdig til bruk. Enhver oppdragelse knyttet til lovens formål, og som er i strid med loven, vil være en ulovlig handling.» (Torolf Nordbø og Kjell Skartveit i Dagen).

Partiet De Kristne roper et varsko for denne lovens intensjoner. Vi ønsker et samfunn med frihet og trygghet for alle, også foreldre som ønsker å oppdra sine barn slik de mener er rett. Vi kan ikke ha et samfunn hvor ytringsfrihet og meninger må samsvare med det sosialistiske, vedtatte tankegods, til og med internt i familien.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags