Biskop Sommerfeldt er en god skribent. Vi har lest hans påskebetraktning. Han er også god til å løfte frem svake grupper i samfunnet. Overskriften er også løfterik: Frykt ikke! Vi skal ikke frykte fordi «livet seirer over døden». Det er et godt budskap. Men hva betyr det? At livet seirer over døden er ikke lett å begripe for oss som tvert imot opplever at døden har det siste ordet. Og mange frykter. Hvorfor skal vi så likevel ikke frykte?

Etter den katastrofale fredagen med korsfestelse hadde Jesu disipler låst seg inne fulle av frykt. Døden hadde seiret. Helt uventet står Jesus midt iblant dem og sier: «Fred være med dere!» Hvorfor «fred» og ikke «frykt»?

Jo, på korset hadde han skapt fred med Gud. For ifølge Jesus er det Gud vi skal frykte. Frykte fordi vi gjør ham imot i tanker, ord og gjerninger og er skyldige til dom og straff. Ikke fordi Gud er ond, men fordi han er hellig og rettferdig. Han har fortalt oss hva hans gode vilje med oss mennesker er, men vi ignorerer den bevisst eller ubevisst. Vi er skyldige.

Det er denne skyld Jesus tar på seg på korset. «Gjeldsbrevet som gikk oss imot strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset» står det. Det uteble i biskopens budskap. Uten korset ingen påske. Uten det får vi bare en halv påske. Og en halv påske er ingen påske.

Det var ikke livet som seiret. Det var Jesus som seiret. Det var han som seiret over døden. Det vitner påskemorgen om. Gud godkjente Jesu soningsdød ved å reise ham opp fra de døde. Jesus forsonte oss med Gud. I troen på ham har vi fred med Gud og frykten må vike. Også frykten for døden. Fortsatt god påske, kjære leser!