Det vises sak i Demokraten lørdag 4. mars og leserbrev i Fredriksstad Blad mandag 6. mars hvor Bymiljølista ber om at et reklameskilt for Clinic Strömstad fjernes umiddelbart fra Merkurbanen av etiske hensyn.

Styret i Trosvik IF har behandlet saken uten å finne tilstrekkelig tungtveiende grunner til et strakstiltak som ville vært brudd på en bindende avtale som gjelder ut året. Vi vurderer fremtoningen av det aktuelle reklameskiltet som ikke spesielt støtende eller «triggende» og heller ikke som innholdsmessig rettet mot barn og unge.

Reklameskiltet i seg selv er da også fullt lovlig - i motsetning til totalforbudt alkoholreklame som Bymiljølista finner det naturlig å sammenligne med. Vi vurderer derfor at skiltet er innenfor det vi kan akseptere og gjør ikke nå umiddelbare tiltak med mulige erstatningskonsekvenser for klubben.

Det aktuelle skiltet har stått ved Merkur i mer enn seks år. I løpet av disse årene har klubben registrert kun én kritisk henvendelse før Bymiljølistas spørsmål/krav om umiddelbar fjerning. Reklameskiltene på Merkur eksponeres daglig for over 25.000 personpasseringer fra innfartsåre/jernbane og noen hundre daglig besøkende på selve Merkuranlegget. Med tanke på at det ikke er registrert flere kritiske reaksjoner tyder mye på at skiltet av mange oppleves som innenfor det etisk akseptable.

Vi ser det imidlertid som nyttig og lærerikt å bli utfordret på etiske vurderinger og bli påminnet om at det kan finnes flere syn, nyanser og svar. Dette vil vi ta med oss når nye avtaler skal inngås eller eksisterende avtaler vurderes for eventuell forlengelse - og ellers i vårt videre arbeid!