Vi kunne også kalt funnet for "Tunegraven", fordi selve graven er minst like interessant som skipet.

I følge arkeologene må personen som ble begravet i denne graven ha vært en viktig person.

Sammen med ham ble det også funnet rester av tre hester og flere gravgaver. I følge kulturhistorisk museum: "et sverdgrep, to spydspisser, en skjoldbule og det som trolig er rester av en ringbrynje. Dessuten ble det funnet en terning, to perler, tøyrester, deler av en ski, rester av en sal og enkelte utskårede trestykker med ukjent funksjon."

Desverre har graven vært utsatt for røvere og mange gjenstander er forsvunnet. Gjenstander som kanskje kunne gitt arkeologene en idé om hvem som lå i graven.

De fleste, ja muligens alle andre slike gravekammer som er funnet i Norge, ble bygget med et spist tak, Tunegraven hadde et flatt tak, med vegger og tak dekket med mose og einer. En praksis som visst nok går igjen i svenske og danske graver.

Det er mange som har grublet over om hvem det er som ble begravet sammen med Tuneskipet. Kan det foreksempel ha vært Kongen av Alfheim, Gandalv, eller en av hans sønner Hysing, Helsing, eller Hake. Gandalf Alfgeirsson skal i følge Snorre Sturlason ha vært en småkonge i riket Alfheim, og som hadde hovedsete i området Alvim, Greåker.

I følge Snorre var Alvehim det landet som var mellom Raumelv (Glomma) og Gøtaelv, eller Gautelfr, som det ble kalt den gang.

I hva som kalles "fornaldersaga" finner man en beretning fra Island som kalles "Sögubrot af nokkurum fornkonungum í Dana- ok Svíaveldi" (Bruddstykker av sagaer om forntidige konger i Dane- og Sveaveldet) Her fortelles det om at Sigurd Ring skal ha giftet seg med datteren til Gandalv, Alvhild, og at de sammen fikk blant andre sønnen Ragnar Lodebroke. På Rolvsøy lå Ringstad gård, kan den ha og gjøre med Sigurd Ring?

I det hele tatt så er det mange meget spennende berettninger fra denne tiden, og om jeg må få si det: Utrolig dårlig utnyttet! Tenk hvilke fantastiske bøker man kunne fått ut av disse fortellinger og historie, for ikke å snakke om tv serier. Og ikke minst når det gjelder turisme...

Noen ord om selve navnet på skipet: Tuneskipet har vært det gjeldene navn helt siden det ble gravd frem. Dette fordi Rolvsøy dengang lå i Tune Herred.

Noen mener at skipet burde bli oppkalt etter funnstedet, Haugengård, og at det er slik mange andre vikinskip har fått sine navn. Det er korrekt i noen tilfeller, men langt fra alle.

Borre skipsgraven er oppkalt etter Borre sogn eller Borre prestegjeld; åkeren, som haugen lå på, hører til gården Vold Søndre. Oseberg er funnet på Jarlsberg Hovedgård sine jorder - her er det bruket Oseberg, som har gitt navnet. Skipsgravene på Karmøy i Rogaland har navn etter haugene de ble funnet i: Grønhauggraven lå på gården Bø, mens Storhauggraven lå på gården Gunnarshaug.

Det er således ikke tilfellet at Tune-skipet skiller seg ut blant gravskipene ved å være navngitt etter sogn eller prestegjeld.

Vi må også ta med at Tuneskipet er statens eiendom, forvaltet er UIB. Funnstedet er etter hva jeg vet i Østfold historielags eie. Og selve navnet Tuneskipet er innarbeidet i all faglitteratur og forskjellig data. Skulle man skifte navn på skipet ville det bli meget forvirrende.

Kan forstå at noen vil "ha skipet hjem" men dette navnet de da har valgt, "Haugenskipet" er etter min mening ikke logisk. Ettersom det jo er gården hvor det ble funnet som er oppkalt etter haugen eller haugene, derav navnet Haugengård eller etter deling av gård, Nedre Haugen gård. Det er heller ikke slik at skipsgraven ble funnet på Nedre Haugengård, gravhaugen ble oppdaget lenge før selve utgravningen, og antakelig lå det dengang på eiendommen til Rostad gård. Hadde man gått inn for "Rolvsøyskipet" ville det ha vært mer logikk over eventuelt navneskifte.

Som sagt er Tuneskipet i statens eie, og i følge flere jeg har snakket med, blant annet UIB, vil et slikt navneskifte aldri bli noe av. Faktisk så er det noen forsøker på, med å gjøre om navnet på Tuneskipet, en form for navneforfalskning. Hvis alle skulle gjør om navn på kulturminner, steder, veier osv, etter sitt forgodtbefinnende, tror jeg det ville bli kaos.

Og husk det er Tuneskipet og graven som feirer 150 år - ikke Haugenskipet, som kun eksister i fantasien.

"Navnet Tuneskipet kan vi leve godt med", var det noen som sa, tror faktisk det var eier av Nedre Haugen gård.

Og i sommer - hvis du ikke vet hva du skal finne på - ta en tur til Bygdøy og opplev Tuneskipet og de andre vikingskipene.