Pride- og andre flagg. Hva er lovlig på offentlig bygninger?

Er det lov å heise et hvilket som helst flagg fra kommunale bygninger? Bryter kommunen loven?

Er det lov å heise et hvilket som helst flagg fra kommunale bygninger? Bryter kommunen loven? Foto:

Av

Bjørn Skauen stiller et enkelt(?) spørsmål til Fredrikstad kommune.

DEL

Leserbrev

Jeg spør meg selv og nå Fredrikstad kommune: Er det lov å heise et hvilket som helst flagg fra kommunale bygninger? Bryter Fredrikstad kommune loven om flagging på kommunenes offentlige bygninger?

I loven står det «På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 omhandlede flagg, det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg. Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelser av denne lov eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags