Ta en tenkepause i Viken-reformen

Kommunalminister Monaca Mæland og regjeringen har ikke holdt løftet om å gjøre det klart hvilke oppgaver de nye regionene skal  ha, poengterer Arve Negaard.

Kommunalminister Monaca Mæland og regjeringen har ikke holdt løftet om å gjøre det klart hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, poengterer Arve Negaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arve Negaard mener forutsetningene er brutt: – I stedet for et funksjonelt hovedstadsområde, har vi fått et monster der Oslo ikke er med.

DEL

Kronikk

Kommunalminister Monica Mæland kritiserer opposisjonspartiene for å motarbeide et lovlig fattet stortingsvedtak og for å skape kaos. Hun hopper elegant over forutsetningene som dette vedtaket bygger på: Regjeringen har lovet at fylkene skal få nye oppgaver som i seg selv forsvarer strukturgrepene og størrelsen på regionene. Det løftet har ikke regjeringen holdt.

Da jeg den 22. februar 2017 ble intervjuet av NRK om regionreformen, kalte jeg den en reform i Bakvendtland. Vi som er godt voksne husker Prøysens vise om at i Bakvendt land, der kan alt gå an, der er de like tøysete og rare alle mann.

Normalt starter en slik reform med en analyse av hvordan samfunnet har utviklet seg, og hvordan det sannsynligvis kommer til å utvikle seg videre. Så avklares hvordan oppgavene skal fordeles, i dette tilfellet mellom stat, fylke og kommune. Når oppgavene er fordelt, organiseres arbeidet i hensiktsmessige enheter, ut fra hva oppgavene krever. Her har regjeringen starten med å trekke opp nye fylkesgrenser.

Forutsetningene som stortingsvedtaket bygger på er altså ikke til stede for Viken-reformen.

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg for hvilke nye oppgaver den vil foreslå overført til fylkene. Det skal først skje i oktober. Men forslaget fra det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget foreligger. Verken Østfold, Akershus eller Buskerud er for små til å kunne håndtere de nye oppgavene som ekspertutvalget foreslår overført til de nye regionene. Til nå har regjeringen heller ikke pekt på noen andre oppgaver som kan overføres, og som er så krevende at de tre fylkene hver for seg blir for små til å håndtere dem. Forutsetningene som stortingsvedtaket bygger på er altså ikke til stede for Viken-reformen.

KrF er i denne saken på vippen i Stortinget. KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, heller kaldt vann i blodet til dem som vil stanse sammenslåingen til Viken-regionen. Til NRK den 4. september 2018 slår han fast at partiet ikke har noen planer om å snu. Han begrunner det slik: «Når oppgavene kommer, må de i seg selv forsvare strukturgrepene og størrelsen på regionene». Det er det springende punktet.

Ikke noe av det som er forslått så langt, kan forsvare opprettelsen av Viken. Det er et mirakel hvis det skjer frem til oktober. Derfor må det være helt legitimt å be om en pause i reformarbeidet, frem til Viken eventuelt har fått oppgaver som i seg selv forsvarer opprettelsen av regionen. Det er på tide at KrF avklarer hva partiet vil gjøre, hvis regjeringen i oktober ikke forslår å overføre oppgaver til Viken som i seg selv forsvarer å opprette denne regionen.

Det er riktig at de gamle fylkesgrensene er over 150 år gamle og modne for revidering enkelte steder. Grensene mellom Oslo, Akershus og Østfold kan være modne for revisjon. Problemet er at regjeringen ikke har fulgt sine egne retningslinjer for dette arbeidet. I proposisjonen til Stortinget skrev regjeringen:

«Fylkeskommunane bør utgjere funksjonelle einingar. Samanhengande bu- og arbeidsmarknader bør som hovudregel ikkje delast. Område som er knytte saman gjennom kommunikasjonar og næringer, bør liggje i same fylke.» (Prp 84S 2016-17, s. 13)

I stedet for å analysere hvordan samfunnet faktisk har utviklet seg, og hva som vil være funksjonelle enheter i årene som kommer, både når det gjelder bosetting, arbeidsmarked, næring og kommunikasjon, har regjeringen slavisk fulgt de gamle fylkesgrensene som grunnlag for reformen. I Viken reformen har det ført helt galt av sted. I stedet for et funksjonelt hovedstadsområde, har vi fått et monster der Oslo ikke er med. Det er på høy tid å ta en tenkepause og få gjennomført de grunnleggende analysene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags