Regjeringen har i sin visdom fremmet forslag om å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til en region med navnet Viken. Forslaget har vakt stor forundring hos de som interesserer seg for slikt og visstnok begeistring bare hos de tre personene som etter hva jeg forstår sammen deler far- og morskapet til gjøkungen, nemlig fylkesordførerne i de tre fylkene.

Det kan reises to umiddelbare innvendinger mot forslaget:

Geografien

Det virker som om man her føler seg bundet av de nåværende fylkesgrenser. Noe som også innrømmes av regjeringen i det den påpeker at den foreslåtte regioninndeling bygger på de gamle amtsgrensene fra 1844. Disse er historiske og sannsynligvis noe tilfeldig bestemt.  Man går således inn i fremtiden med ryggen foran.

Her burde man ha tatt et nytt grep, etablert et indre og ytre Østland.

Her burde man ha tatt et nytt grep, etablert et indre og ytre Østland. Indre Østland med store deler av Buskerud, deler av Akershus, samt Hedmark og Oppland. Ytre Østland, eller Viken, med Østfold, deler av Akershus, Oslo, selv om de vil være seg selv nok, Røyken og Hurum fra Buskerud, samt Vestfold, selv om de heller ikke vil være med. Da vil man få en land- og skogbruksregion i de indre deler av Østlandet samt en slagkraftig region Viken i de ytre deler av Østlandet med fokus på hav, kyst og utenverdenen.

Funksjoner/oppgaver

De nåværende fylkeskommunene er i det alt vesentlige en administrasjon for videregående skoler og et trafikkselskap, samt at de pusler med noe annet småtteri. Ved en mer omfattende reform så ville man kunne overføre en rekke statlige oppgaver til de nye regionene.

Dette i stedet for det som regjeringen nå gjør, sparker noen få statlig ansatte ut at Oslo.  Noe som åpenbart kun er gjort for å glede Venstre, men som er til stor frustrasjon for de familier som rammes av dette.  Hvilke arbeidsoppgaver det kan være aktuelt å overføre til de nye regionene vil det være for langt å gå inn på i et kort avisinnlegg, men det er mange å velge mellom.