Fylkestinget i Østfold har sagt nei til monsterregion Viken. Fylkestinget i Akershus har sagt nei til monsterregion Viken. Fylkestinget i Buskerud har sagt nei til monsterregion Viken.

Kommunestyrer, organisasjoner, fagforeninger, interessegrupperinger, de har alle sagt nei til etableringen av en monsterregion Viken.

En slik region vil ikke gi mer folkestyre, en slik region vil ikke gi mer lokaldemokrati. Likevel har Østfold sine representanter fra Høyre, Frp og KrF valgt å stemme for tvangssammenslåing av denne regionen.

Nå stiller de samme representantene til valg igjen, og etter å ha vært ansvarlig for nedleggelsen av Rygge – og nå nedleggelsen av fylket vårt, så er de frekke nok til å be om fornyet tillit. Forstå det den som kan.

Min stemme kommer til å gå til et av partiene som vil bidra til å stoppe denne galskapen.