Skandale! Samme fylke fra Halden til Hallingdal! Oslo er ikke med!? Viken henger ikke sammen! Unaturlig smultring! Reaksjonene har vært voldsomme. Slapp av folkens. Dette blir bra. Det blir faktisk veldig mye bedre enn i dag. Endelig blir det snart Viken. Det er et faktum at de fleste nordmennene her i verden velger å bo i randsonen rundt hovedstaden. Her er klimaet og arbeidsmarkedet og infrastrukturen best. Dagens fylkeskretser og valgkretser pulveriserer imidlertid denne befolkningskonsentrasjonen effektivt. Innbyggerne i Viken taper på denne pulveriseringen.

På tross av ekstremt korte avstander har vi blitt dømt til kjempe mot hverandre internt på det sentrale Østlandet. Vi i Viken er verken Oslo eller distrikt. Majoriteten har blitt retorisk undertrykt i en overdreven politisk kamp mellom by og land. De fleste nordmenn bor verken i en storby eller på bygda. De fleste bor faktisk rundt Viken. Ca halvparten av Norges befolkning bor under en time fra Oslofjorden. Dagens fylkeskommuner har pulverisert oss og delt oss opp i unaturlige enheter.

Problemet er at de fleste har vendt seg til dette. Og det vi er vant til, det liker vi. De fleste nordmenn bor i mellomstore byer rundt Oslofjorden. I Viken skal vi samarbeide om bedre by- og stedsutvikling. Bedre næringsutvikling og bedre kollektivtilbud. Hele veien fra Halden til Hallingdal. Jeg ser ingen fordeler med dagens fylkesgrenser. De bidrar til dårligere kollektivtilbud og dårligere samfunnsplanlegging. Sammen kan vi få randsonen rundt Oslo til å blomstre.

Viken fylkeskommune blir en betydelig maktfaktor i norsk politikk, med dobbelt så mange innbyggere som nest største fylkeskommune, Oslo. Den historiske kampen på Stortinget mellom å prioritere jernbane rundt Oslo eller veier i distriktene vil forandre seg. Viken fylkeskommune vil stå vesentlig sterkere enn det dagens fylkeskommuner gjør.

Problemet er at de fleste har vendt seg til dette. Og det vi er vant til, det liker vi.

Oslo er en viktig økonomisk motor som genererer mange arbeidsplasser. For at Oslo skal fortsette å blomstre, må også randsonen rundt Oslo blomstre. Denne blomstringen blir best dersom «vanningen» skjer systematisk og planlagt. Det er stort arealpress i nesten hele Viken. Samtidig er arbeidsmarkedet i endring. Kongsberg, Hønefoss, Drammen, Sandvika, Lillestrøm, Jessheim, Ski, Ås, Mysen, Askim, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss er alle tjent med at det går bra i nabobyen.

Med ny effektiv jernbane ligger alle disse stedene i samme arbeidsmarked. Mange moderne europeiske storbyer flytter statlige virksomheter fra sentrum til randsonen. Resultatet er god byutvikling i storbyen og i regionsbyene i randsonen rundt. London og København er gode eksempler på dette. Nå kan vi samarbeide om dette i Viken også. Det hadde vært vanskelig med dagens fylkeskommuner.

Sømløs kollektivtrafikk blir vesentlig lettere med et felles kollektivselskap. Dette vil gi likere tilbud.

Videregående opplæring blir stadig mer spesialisert. Alle skoler kan ikke gi samme tilbud. Det blir derfor viktig at elever kan velge skoler og linjer fra en større meny.

Viken blir en betydelig region også i europeisk målestokk. Internasjonalt samarbeid mellom regionene i Europa er viktig for EU. Slikt samarbeid blir lettere og mer effektivt med Viken. Dette vil lettere gi resultater i form av bedre samfunnsutvikling. Utenforskap og lav sysselsettingsgrad er felles utfordringer. Overordnet stedsutvikling, bruk av smart-teknologi og felles politikk vil gjøre det lettere å møte disse utfordringene.

Mange hevder at Viken hadde blitt en enda bedre løsning om Oslo også inkluderes. Det finnes argumenter både for og imot dette. Med Oslo ville Viken fylkeskommune snart hatt to millioner innbyggere. Halvparten av disse innbyggerne ville bodd i en storby og halvparten i randsonen rundt. De sosiale og politiske utfordringene i storbyen og i randsonen er ganske ulike. Det blir viktig for Viken og Oslo og samarbeide tett. Viken blir «storebror» i dette samarbeidet.