Vi ønsker primært Østfold som eget fylke, men er også åpen for en løsning der «Viken fylke» deles av Oslofjorden til et Østre Viken og Vestre Viken. Dette vil være en bedre løsning da det blir to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse. Det vil også ivareta demokrati, demografi og spesielle utfordringer på en bedre måte.

Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i demokratiske forvaltningsnivåer må demokratiet være det viktigste. Vi er sterkt bekymret for at både prosessen og resultatet, med en så stort fylkeskommune som Viken, kan føre til at demokratiet svekkes, samt at flere oppgaver sentraliseres rundt Oslo.

Vi mener at Østfold som region har særegenheter og utfordringer som krever egne spesielle prioriteringer som bl.a. det å være et grensefylke med veien til Europa og porten til Norge. 

Fortrinnsvis ønsker vi at dagens fylker opprettholdes og mener at Østfold er best egnet til å løse de utfordringene fremtidens Østfold står ovenfor. Dersom det ikke er flertall for at fylkene kan bestå som egne fylker så ber vi om at komiteen går inn for å dele «Viken fylkeskommune» til et Østre Viken og et Vestre Viken på hver side av Oslofjorden.

Dette vil kunne være to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse, samt at det bedre kan ivareta demokrati, demografi og særegenheter. Det vil også kunne gjøre Oslo til en mer naturlig grense i midten av to fylker, samt at dette er fylker som ligner mer på andre regioninndelinger som for eksempel politi, arbeidstilsyn, bispedømme, NAV og Skatt.

Øst Politidistrikt og Borg Bispedømme er to eksempler som er organisert slik som Østre Viken. Arbeidsminister Anniken Haugli har, etter utredning om fremtidig regional struktur i NAV, også foreslått å dele NAV i Østre Viken og Vestre Viken. (Nationen 23.06.2017)

Les også

Endelig Viken. Det skal bli slutt på å kjempe mot hverandre