Viken vil få ledende rolle blant regionene

Felles billettsystem: Innbyggerns vil raskt kunne merke fordelen av at kollektivtrafikken i regionen har samme billettsystem, mener de tre ledende Høyre-politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Felles billettsystem: Innbyggerns vil raskt kunne merke fordelen av at kollektivtrafikken i regionen har samme billettsystem, mener de tre ledende Høyre-politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En fylkesordfører og to gruppeleder, alle fra Høyre, argumenterer for region Viken med Akershus, Buskerud og Østfold.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Regjeringen og samarbeidspartiene er blitt enige om en ny regionstruktur hvor Akershus, Buskerud og Østfold er foreslått å danne en region Viken. Med forutsetningen om at det skal være omtrent ti regioner i Norge mener vi at Regjeringen og samarbeidspartiene har endt opp med en veldig god løsning for innbyggerne i denne regionen.

Det er flere grunner til at man gjennomfører en regionreform nå. Større regioner vil lettere kunne være i stand til å håndtere nye oppgaver overtatt fra statlig forvaltningsnivå, og med det styrke demokratiet og gi økt legitimitet i befolkningen for et regionalt nivå.

Den regionale stat skal kunne tilpasse seg regionenes grenser i stedet for at hver enkelt etat er organisert i sin egen geografi. Og ikke minst vil man kunne effektivisere administrativt og politisk nivå slik at man kan bruke ressursene på det som er viktigst, nemlig tjenester til innbyggerne.

Viken vil bli en viktig region i norsk økonomi og få en ledende rolle blant de norske regionene.

Vi mener det er en god løsning å samle våre tre fylker i en region. Viken er et felles bo- og arbeidsmarked og tiden er nå inne til å fjerne den hindringen de fylkeskommunale grensene utgjør. Da disse grensene ble satt, tok det dagevis å flytte seg rundt i dette området. Slik er det ikke i dag.

Vi har vokst sammen slik at grensene mellom våre tre fylker ikke lenger har noen logisk begrunnelse. Folk bor, arbeider og lever sine liv på kryss og tvers av disse grensene. Derfor tror vi dette er et godt grep som gjør oss bedre rustet til å lykkes som en god tjenesteyter for innbyggerne og en god støttespiller for bedriftene i vår region. Innbyggerne vil raskt kunne merke fordelene av felles billettsystem på kollektivtrafikken.

Det er mye som forener oss. Vi er alle fylker sentralt plassert på Østlandet, det er stor vekst i innbyggerantallet, vi har en næringsstruktur med mange likheter, og en blanding av by og land. Vi har tilknytning til sjøen, vi er viktige landbruksfylker og vi har viktige kunnskapsinstitusjoner.

Mange av innbyggerne våre pendler til Oslo, og mange bruker kollektivtransport til å komme seg rundt. Vi er også fylker med en lang industrihistorie som fortsatt har en rekke store bedrifter som har lykkes med omstillingen til høyteknologisk, moderne industri i et internasjonalt marked.

Viken vil bli en viktig region i norsk økonomi og få en ledende rolle blant de norske regionene. Ved å samle ressursene til de tre fylkeskommunene kan man bli sterkere i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter og man vil lettere kunne drive helhetlig samfunnsplanlegging.

Østfold, Akershus og Buskerud blir ikke borte ved dannelsen av Viken. Fortsatt vil Glomma renne ut i Østfold, Hallingskarvet være en del av Buskerud og Eidsvoldsbygningen ligge i Akershus. Inntil videre vil også valgkretsene til Stortinget være Østfold, Akershus og Buskerud.

Nå er det viktig at vi benytter tiden som kommer til å ha gode samtaler mellom fylkene slik at den nye regionen er klar til å bli én organisasjon 1. januar 2020. Enda en fordel med den modellen Stortinget har landet på er at vi allerede har et godt grunnlag i intensjonsavtalen mellom disse tre fylkene, som vi kan jobbe videre med for å oppfylle Stortingets intensjon til beste for alle de som bor i Viken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.