Risikerer et dårligere tilbud i spesialpedagogikk

Noen trenger ekstra hjelp. Frykten i dette innlegget er at hvis den beste ekspertisen i landet blir splittet opp som følge av regionreformen, så kan det gå ut over hjelpen  som gis i den enkelte kommune.

Noen trenger ekstra hjelp. Frykten i dette innlegget er at hvis den beste ekspertisen i landet blir splittet opp som følge av regionreformen, så kan det gå ut over hjelpen som gis i den enkelte kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Statped-direktør Tone Mørk mener regionreformen kan gi svekket tilbud for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.

DEL

Leserbrev

Den 15. oktober leverer regjeringen en stortingsmelding om hvilke oppgaver de nye regionene skal få i kjølvannet av regionreformen. Hvis regjeringens ekspertutvalg får det som det vil, risikerer barn med spesialpedagogiske behov å få et dårligere tilbud.

Et av utvalgets mange kontroversielle forslag er å legge ned Statped (den statlige tjenesten på det spesialpedagogiske området) og overføre ressurser og oppgaver til regionene. Statped har et særskilt ansvar for å gi råd og veiledning om barn og unge med sjeldne og sammensatte vansker. På noen felt finnes kun et titalls brukere og en håndfull fagpersoner med spisskompetanse. Det er verken kostnadseffektivt eller realistisk at mindre enheter kan ha spisskompetanse på ethvert fagområde.

Et samlet storting stilte seg i 2010 bak vedtaket om å opprette en statlig tjeneste på det spesialpedagogiske feltet. Etter få års drift foreslår nå et ekspertutvalg ledet av Terje P. Hagen å splitte opp Statped og flytte oppgavene ut til regionene. Samtidig vil et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl fragmentere Statped for å løse det samme problemet som lå til grunn for etableringen; mer hjelp til barna som trenger det.

Vi trenger en organisering som ivaretar likeverdige og koordinerte tjenester i hele landet, samt flerfaglige og spisskompetente fagmiljøer som kan møte de barna som har behov for bistand i sin opplæringssituasjon. Vi må ikke tro at ny organisering løser alle utfordringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags