Et drøyt år vil det ta å tilrettelegge for et nytt Viken fylke. Den 01.01.20 er Akershus, Østfold og Buskerud historie. Gigantfylket vil da styre Norges desidert største fylke og Oslo blir lillebror.

På veien dit skal det svis av mange skattekroner. Alle forstår at en slik omlegging blir kostbar, men hvorfor ikke da sørge for innsparinger der dette er mulig?

Fremskrittspartiet foreslår at heltidspolitikere ikke skal ha noe tilleggshonorar på 60.000 utover det honoraret/lønnen de allerede har. Ingenting tyder på at andre partier følger oppfordringen når vi møtes på et tredagersmøte på Kongsberg. Bare i Akershus er det ti heltidspolitikere, dette ville gitt en besparelse på minst 600.000 kroner.

Frp foreslår også at det nye prosjektstyret Viken kan overta partikontorene på Galleriet, som ligger tett inntil Oslo S. Det ville være tilstrekkelig plass, kontorer og møterom for deres arbeid. Forutsetningen er at det nye prosjektstyret ikke sitter i fylkeskommunens lokaler. Det vil de i så fall ikke gjøre, fordi politikerne sitter i en annen oppgang og har ingen tilknytning til fylkesadministrasjonen. Forslaget fremmes fordi disse kontorene for det meste står tomme. Politikerne trenger tidvis kontorplass, men det kan løses med et egnet felleskontor – der det i dag er møterom.

Gruppelederne i Akershus og Østfold Frp har tatt opp dette uten å få respons. Det er meget skuffende når vi vet at å leie 300 kvadratmeter i Oslo i dag er meget kostbart. Vår løsning ville faktisk ikke kostet skattebetalerne noe utover dagens kostnad.