Fylkesordføreren i Østfold, som er en både velmenende og hyggelig mann, spår i et innlegg i FB, «Lys fremtid for østfoldinger og vikinger» en lys fremtid for Østfold i den nye storregionen Viken. Innlegget kan vanskelig oppfattes som annet enn en ønsketenkning om å gjøre det beste ut av galskapen. Vi med røtter i det gamle Viken området får gi ham honnør for det.

Som kjent har den nåværende regjering i sin uutsigelige visdom, en visdom som de hittil ikke har klart å redegjøre for, bestemt at vi arme småleninger skal ha felles interesser med fjellbønder i Hemsedal og Hol. Hva disse felles interessene skal være, er regjeringen imidlertid ikke i stand til å gi noen fornuftig forklaring på.

Alt tyder på at den reelle bakgrunn for sammenslutningen av Akershus, Buskerud og Østfold, er et behov for å vise politisk handlekraft.

Alt tyder på at den reelle bakgrunn for sammenslutningen av Akershus, Buskerud og Østfold, er et behov for å vise politisk handlekraft. For å prøve å overbevise oss om at en delvis mislykket kommune- og fylkeskommunereform allikevel ikke er mislykket, så hopper man over Oslo og klasker man sammen tre eksisterende fylkeskommuner omkring Oslo.

Rett skal være rett. Arbeiderpartiet har en del av ansvaret, da de i et anfall av populisme, åpenbart for å tekkes vårt mest reaksjonære parti, Senterpartiet, bestemte seg for å mene at enhver sammenslutning av fylker og kommuner skulle være frivillig. Man kan ønske seg månen som det heter.

Jeg forstår at Ole Haabeth føler en viss forpliktelse til å forsvare det som han innerst inne sikker er sterkt imot. Han prøver da i sin artikkel å se lyst på tilværelsen ved å hevde at Østfold har mye å vinne ved denne «nyordningen». Et ikke ukjent uttrykk fra den gang Quisling prøvde å organisere Norge.

Haabeth er imidlertid vag og preget av ønsketenkning når han hevder at nyordningen vil gi nye muligheter for oss i Smålenene. Det nåværende politiske regime har ikke presentert noe troverdig forslag til hva denne nye regionen skal ha av viktige samfunnsoppgaver. La oss være realistiske, denne regionen vil i det alt vesentlige fortsatt i hovedsak være en skolekommune, med nogo attåt som de sier lengst nordvest i denne bastarden. Så særlig mange nye muligheter vil dette dessverre ikke gi.

Om ikke det er nok, så har man konstruert et navn på bastarden, «Viken», som i beste fall er villedende og i verste fall direkte misvisende. Viken er som kjent det gamle navnet på kystområdene rundt Oslofjorden med Østfold, Oslo, deler av Akershus og deler av Buskerud, samt Vestfold.

Til sist, kunne man ikke i stedet for «Viken», døpt barnet med et av sine mer riktige navn, «Qusilingania» eller «Bastardia»?

Godt nytt år til alle som interesserer seg for regional utvikling!