Rådmannen i Fredrikstad er opptatt av å sette vår egen lille storby på verdenskartet. Andre tenker større, og vil forene nesten alle som bor langs diagonalen fra Hallingskarvet til Berby. Håbet er vi skal oppleve et løft gjennom å revitalisere vikingen i oss, men ikke alle da. Ikke de vikingene som bor på are sida av fjorden. De kan til nød få kalle seg skapvikinger, etterkommerne av Oseberg- og Gokstad-høvdingene, som ikke vil være ny-vikinger.

Den viken det i utgangspunktet er snakk om, består også av vannmassene mellom landområdene på hver side av fjorden. Da kunne det vært en bedre ide å kalle området Vassviken. Da innlemmer vi nemlig alt vann i form av is, elver, innsjøer og fjord, det som faktisk knytter regionen sammen.

Og hvis vik er omtrent det samme som bukt, kan det være en ide å omdøpe den nye storregionen til Bukten, Bukt1 eller BuktØst. Da nærmer vi oss en nevneforbrødring med folkene i Bukterud. Da kan imidlertid de felles frendene våre i Akershus bli fornærmet, så for å rette opp det er BAkerST et kompromiss. Da er alle med på en måte, under et navn som gjør at det bare kan gå framover.

Tilbake til Viken. Vi kan også dele på navnet, for det kan tenkes at både vestfoldinger, grenlendere og andre telemarkinger har begynt å angre, når de ser hva som skjer her. Hva med å rangere tidligere østfoldinger og frendene våre nordafor, som 1.-vikinger, mens eks vestfoldingene og deres frender kan være 2.-vikinger?

Da kan vi etablere to store regioner; Vik1 og Vik2. Da kan Ose- eller Tunsberg bli hovedstad 2. Vi håper en lokal høvding kan ta ansvar for Vik1-politikken, der Anita kan være 1.-opponent  - og at det finess en rådmann som kan bestemme at den lille verdensbyen skal ligge i den ny storkommunen Mangfold.