Region Viken blir en realitet i 2020 og forberedelsene med sammenslåing er i gang. Vi i Frp ønsker derfor å få klargjort hva vi gjør med de store verdiene som er i Østfold energi, med Østfold fylkeskommune som en stor eier. Vi stiller derfor fylkesordføreren følgende spørsmål på fylkestinget 7. desember:

«I forbindelse med opprettelse av region Viken, ønsker Frp å få klargjort hva Østfold, Akershus og Buskerud vil gjøre med sine eierinteresser i energiselskapene?
Dette representerer store verdier for lokalsamfunnene i de respektive fylkene, og det er derfor av samfunnsmessig interesse å få avklart før sammenslåing.»

Østfold Frp stiller dette spørsmål til fylkesordføreren i fylkestinget fordi vi mener dette bør avklares før de viktige forhandlingene startes. Dette bør kommer opp som et tema før Østfold, Akershus og Buskerud blir slått sammen til Viken.

Vi mener det bør vurderes om verdiene (aksjene) skal fordeles mellom kommunene i Østfold, slik at dette kommer innbyggerne i vårt fylke til gode. Vi har ikke tatt stilling til fordelingsnøkkel eller hvordan dette skal gjøres. Vi ønsker i første omgang å sette dette temaet på dagsorden.