Som fast abonnent, leser og tidligere medarbeider, er det litt uklart for meg hva Fredriksstad Blad mener om opprettelsen av storfylket Viken? Synes FB innlemmelsen av Østfold i Viken er fint for folk flest?

Det har vært mange gode innlegg fra kompetent hold både for og særlig imot Viken i lokalavisa i det siste. 

FB har etter min mening vært svært vag i dette viktige spørsmål. Mitt inntrykk etter å ha fulgt dekningen i avisa nøye, er at FB hele tiden har støttet opprettelsen av storfylket Viken, nå med Østfold, Akershus og Buskerud. Stemmer dette? 

Eller har FB egentlig vært motstander av gigantfylket, men bare skjult det veldig godt?