Dobbeltsporet jernbane med stasjon på Grønli. Firefelts innfartsåre med knutepunkt på Grønli. Satellittkontorbygg for nye Viken fylkeskommune for 250 medarbeidere ved Grønli kollektivknutepunkt. Rørende sterkt samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg for å fremsnakke Nedre Glomma-regionen som det naturlige satsingsområde for all utvikling fremover. Nedre Glomma-regionen blir større enn Trondheim i løpet av 25 år.

Fredrikstad har lagt bak seg et år med feiring av 450 års eksistens siden Sarpsborg ble flyttet ned til Glommas utløp. Som jubileumsgave fikk vi betegnelsen Norges mest attraktive by med Norges mest attraktive sentrum, og nedrykk til nivå tre for byens flaggskip; FFK. Og når de snakker om attraktiv by og fantastisk sentrum, er det ikke Kjøkøya, Skjærviken, Årum, Nylende, Krabberød, Manstad, Vikane og Øyenkilen de tenker på. Nei, det er det begrensede området langs elva syd for Fredrikstadbrua til du har passert Værstebrua og det du kan se da. Det er det som er den attraktive byen for Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommunes ledelse. Det virker i ihvertfall slik for en som bare ser det fra utsiden.

Først Viken fylkeskommune og arbeidsplasser. For å få til en form for enighet som alle egentlig er i mot, har den såkalte Fellesnemda for Viken foreslått at Nedre Glomma skal ha et administrasjonshus med ca 250 arbeidsplasser ved en jernbanestasjon. Det er fordi de ansatte skal kunne gå rett fra toget og inn på arbeidsplassen sin. Hvor de 250 kommer fra, er det ingen som sier noe om, men jeg viser til noen av byens områder som er nevnt ovenfor.

Ole Haabeth og hans Østfold-politikere bør akseptere at vår nye Viken fylkeskommune i sin helhet skal administreres og styres fra Sandvika i Bærum.

 

Dessuten må det være bortkastede krefter og penger og planlegge et slikt satellittkontor. Alle som har vært med på slike store sammenslutninger vet at det bare er spørsmål om litt tid før alt samles på ett sted, og det er fornuftig også. Kommunesammenslutningen i Fredrikstad i 1994 startet med selvstendige kommunedeler med egen administrasjon osv. Det er borte i dag. Østfold Energiverk ble etablert i 1988 med selvstendige regionkontorer i hele fylket. Til og med Sarpsborg hadde eget regionkontor selv om hovedkontoret også lå i Sarpsborg. Det tok ca ti år før alle regionkontorene var borte. Viken fylkeskommune vil bli styrt fra Sandvika, og det må vi bare akseptere når bastarden først blir etablert.

Jernbanen. Bane Nor vet ikke hvor jernbaneskinnene skal legges på sin vei gjennom Råde, til Fredrikstad og videre mot Sarpsborg. Det er mye uro i Moss både når det gjelder jernbane og vei til Bastøfergene, og i Fredrikstad er det politisk oppvåkning knyttet til passering av områdene Ambjørnrød-Krabberød i tunnel eller åpent i dagen. Og da har man ikke nærmet seg Grønli og de utfordringene som ligger der og venter.

Firefeltsveien fra Mascot til Simo begynner å ta form, og boligutviklerne frister med flotte leiligheter på østbredden av Seutelva. Som følge av veiutbyggingen har veivesenet vært på besøk og foretatt støymålinger hos en rekke beboere langs den nye innfartsåredelen. Det har resultert i nye, støyskjermende vinduer hos de fleste.

På spørsmål om ikke det kan være bortkastede tiltak og sløsing med penger når Bane Nor kommer med jernbaneskinnene sine, er svaret at det har ikke veivesenet noe med. De gjør bare sin jobb, og ferdig med det. Så vidt vi vet har bane Nor og veivesenet samme sjef helt på toppen? Hvor veien skal legges fra rundkjøringen ved Simo til Grønli er fremdeles i det blå, men planleggerne og innleide konsulentspesialister står på for fullt hele tiden.

Jeg kan bare gjenta mine juleønsker som nå er blitt til nyttårsønsker:

Noen må fortelle veivesenet og Bane Nor-vesenet at de må fortelle hverandre om planene sine når de tross alt skal grave i de samme hullene bortetter traseene sine.

Ole Haabeth og hans Østfold-politikere bør strekke hendene i været og akseptere at vår nye Viken fylkeskommune i sin helhet skal administreres og styres fra Sandvika i Bærum.

Samarbeidsordførerene i Nedre Glomma bør snarest sende to begrunnede søknader til hhv. Jan Tore Sanner og Ketil Solvik Olsen. Den første skal være en søknad om snarlig etablering av én, stor kommune i Nedre Glomma, bestående av byene Sarpsborg og Fredrikstad i tillegg til kommunene Hvaler, Råde og Rakkestad hvis de vil være med. Den andre søknaden skal være en felles anmodning om utredning av alternativ rett linje for jernbanen med kollektivknutepunkt på Rolvsøy og felles bro over Glomma med veivesenet. Og hvis det skal være et satellittkontor for Viken, kan det jo bygges her?

Også håper vi at FFK med sin nye trener klatrer opp et nivå i 2018!