Råde Ap vil starte planlegging: Utvid Helsehuset og bygg omsorgsboliger i Saltnes

Ønsker oppgradering av Råde sykehjem: – Når de som i dag er mellom 50 og 60 år blir gamle og syke, kommer de til å stille helt andre krav til sin alderdom enn dagens eldre.

Ønsker oppgradering av Råde sykehjem: – Når de som i dag er mellom 50 og 60 år blir gamle og syke, kommer de til å stille helt andre krav til sin alderdom enn dagens eldre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bente Pedersen opplyser at Råde Ap foreslo å legge inn én million kroner i 2020 til forprosjekt for kapasitetsutvidelse ved Helsehuset (sykehjemmet) da kommunen behandlet økonomiplanen for 2020-2023.

DEL

Leserbrev

Råde Ap har programfestet å jobbe aktivt for et rehabilitert og utvidet sykehjem, samt omsorgsboliger i Saltnes, vi har også i vårt program sagt at vi vil ha et rettferdig arbeidsliv, og hvor alle ansatte har relevant fagkompetanse forhold til sitt fagområde.

I siste kommunestyremøte behandlet kommunestyret økonomiplanen for 2020-2023. Der fremmet Råde Ap forslag om å legge inn én million kroner i 2020 til forprosjekt for en påkrevet kapasitetsutvidelse ved Helsehuset (sykehjemmet), og én million i 2021 til forprosjekt til forprosjekt for omsorgsboliger i Saltnes. Forslaget falt, selv om KrF og MDG stemte med oss

Også i vår kommune blir det stadig flere eldre, som har behov for, og rett til, helsetjenester fra kommunen. Helsehuset i dag bærer tydelige tegn på tidens tann, og er urasjonelt å drifte. Det tar 5-10 år fra planleggingsstart til innflytting – så det viktig å komme i gang.
Det er nå vi må tenke fremover - når de som i dag er mellom 50 og 60 år blir gamle og syke, kommer de til å stille helt andre krav til sin alderdom enn dagens eldre.

Kanskje er pleie og omsorg blitt mer teknologiske, men like fullt er det viktig med god kontakt med godt personale med god faglig kompetanse, i velholdte og «effektive» omgivelser.

Nær halvparten av kommunenes innbyggere bor i Saltnes, og de trenger også omsorgsboliger i sitt nærmiljø. Det er der de hører hjemme, er kjent. Omsorgsboligene bør ha heldøgns oppfølgingstilbud, og sett i et større perspektiv så burde det kanskje vært en base for hjemmebaserte tjenester der, men det er en annen sak. Vi mener omsorgsboligene bør plasseres på Brennejordet, som er avsatt til fremtidig offentlig formål.

Vi vil også jobbe for at kommunen skal påta seg rollen som premissgiver og tilrettelegger for bygging av rimelige husbankfinansierte seniorboliger på samme område, tilrettelagte boliger med fellesarealer/gjesteleilighet etc. Utbyggingen kan organiseres som borettslag, sameie eller lignende, men det er kjempeviktig at kommunen har hånden på rattet frem til byggestart for å forhindre at private eiendomsutviklere tar ut gevinsten, og selger leilighetene til høystbydende. Det må også være vedtekter som sikrer at ikke førstegangskjøperne henter ut verdistigning på bekostning av fremtidige beboere.

Det er i dag stor bruk av vikarer ved blant annet helsehuset i kommunen, vi ser også at et fullstendig rehabilitert og utvidet sykehjem vil lette arbeidshverdagen for den enkelte ansatt., og at vi kanskje kan unngå økt innleie av vikarer og redusere overtidsarbeidet i fremtiden. Rådmannen skal nå se på denne situasjonen og se hva som kan være av avbøtende tiltak for og redusere den økte merbruken i denne sektoren. Jeg er redd dette kan gå utover bemanningen på helsehuset på nettene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags