I lys av de siste dagers oppslag om overføring av pengegaver fra Råde Frp til lag og foreninger i Råde, opplever vi at vår troverdighet har blitt forsøkt svekket. Dette ved at fokus er flyttet fra det saken handler om, nemlig Fremskrittspartiets håndtering av varslersaker som gjelder seksuell trakassering av ungdom.

Det kommer frem et trist mønster, der varslene blir dysset ned, og varslerne blir satt i et negativt lys.

Det at det har kommet opp enda en sak ang. seksuell trakassering fra FpU, (ref; sak på nrk.no) understøtter vår påstand om manglende håndtering av slike saker.

Vi har vært tydelig på at det er håndtering av slike type situasjoner vi ønsker en endring av.

 

Leder av organisasjonsutvalget i Frp har selv sagt til avisene at de har visst om sistnevnte sak over flere år, men har valgt å la FpU håndtere denne situasjonen på egen hånd. Det er ikke i tråd med partiets eget reglement.

Vi forventet ikke applaus for vår avgjørelse fra Frp sentralt, men forventet heller ikke lekkasjer til pressen fra styrevedtak om regnskapet før det i hele tatt forelå. Anklagene om at vi har ønsket å skade Fremskrittspartiet, vil vi på det sterkeste tilbakevise og vi opplever igjen at dette er med på å flytte fokus på det som er sakens kjerne. Vi har vært tydelig på at det er håndtering av slike type situasjoner vi ønsker en endring av.

Når det gjelder pengegavene tidligere styret i Råde Frp valgte å gi til veldedige formål, vil vi presisere at det tidligere styret og kommunestyregruppen i Råde Frp har handlet i god tro, og etter Frps økonomireglement og vedtekter.

Samtidig er det slik at kommunestyregruppen hvert år mottar støtte fra kommunen på i overkant av 30.000 kroner. Daværende styre og kommunestyregruppen mente derfor at de sto fritt til å disponere midler tildelt etter siste valg.

Dersom det likevel skulle vise seg at vår tolkning av Frps vedtekter ikke er korrekt, vil vi selvsagt rydde opp i det.

Hvis vi ved å sette fokus på saken ang. seksuell trakassering, har gjort det enklere for andre å melde ifra til Frp, og hvis partiet behandler varslere på en god måte i fremtiden, så synes vi tross alt det har vært verdt å stå i den stormen vi nå har stått i.