Gå til sidens hovedinnhold

Pukkverk vil gi ulovlig støy i mange år fremover

Artikkelen er over 4 år gammel

– Rambølls målinger viser at et pukkverk på Steintippen på Kirkøy vil gi lovlig støynivå først når det er fjernet så mye stenmasse at maskineriet er kommet 11 meter under bakkenivå, skriver hytteeier John Arild Berge.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pukkverk er noe av det mest støyende som fins. Det støyer omtrent så mye som en jetmotor. På flyplasser setter de opp støyskjermer. Men det bor jo ikke mange mennesker 150 meter fra en rullebane. Uansett hvor mye støyskjerm man bygger, er det ikke lett å oppnå lydnivåer som er akseptable for boliger så nær flybaner.

Rambøll har prosjektert og utarbeidet støyrapport på vegne av tiltakshaver/søker Kirkøy Maskinentreprenør AS ved Vidar Asbjørnsen. Saken skal opp på nytt i Hvaler kommunestyre på torsdag 19. oktober. Tatt i betraktning dagens situasjon hvor pukkverket ligger på et høydedrag, blir støyen til omkringliggende boliger altfor høy.

Det synes at Rambøll også har kommet frem til at de støyberegningene de har utført med avanserte programmer ikke klarer å tilfredsstille kravene til støy ut fra nasjonale og internasjonale normer (T-1442) med den nåværende situasjonen. For å komme rundt dette problemet, har Rambøll regnet på støyverdier med en fremtidig fiktiv geografi hvor man har forutsett at man bygger støyvoller på tre meters høyde og at pukkverket allerede har rukket å komme ned i 11 meter under bakkenivå.

Da, og bare da, blir støyen akseptabel ut fra Rambølls regneprogrammer. Støyvoller i seg selv er tydeligvis ikke nok. Det står ingenting i Rambølls rapport om hvor mange år det skal ta før pukkverket klarer å fjerne så mye stenmasse at maskineriet kommer 11 meter under bakkenivå. I normene er det tillatt å støye over det tillatte nivå i en kort bygge- og anleggsperiode, men denne tillatelsen gis for noen uker, ikke år.

I den mangeårige perioden frem til bruddkanten er 11 meter, vil støy fra Steintippen helt klart være langt over det tillatte.

Kommentarer til denne saken