Gå til sidens hovedinnhold

Pukkverk blir svært dårlig reklame for turistnæringen og for Hvaler som miljøvernområde

Artikkelen er over 4 år gammel

Åpent brev til ordføreren i Hvaler kommune om sykkelvei, tungtrafikk i Hvalertunnelen og etablering av pukkverk på Kirkøy.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først vil jeg takke for at dere har satt i gang med bygging av sykkelvei på Kirkøy. Vi er mange som har syklet med hjertet i halsen langs de vakre, men smale og uoversiktlige veiene på øya vår. Jeg håper dere vil fortsette å bygge mange kilometer til.

For meg ser det ut som at dere har brukt mye pukk på den delen dere har bygget til nå. For oss amatørsyklister (som det er langt flere av enn proffene) er det vel så hyggelig å sykle på skogstier som på asfalterte veier. Det er dessuten billigere og forårsaker langt mindre inngrep i naturen. Så vær så snill, bruk heller pengene på å tilrettelegge for hyggelige, naturvennlige stier lik lysløypa som går vestover fra rådhuset.

Ekstra bekymringsfullt er det at pukken som brukes til de flotte, asfalterte sykkelveiene skal fraktes gjennom tunnelen. Hvalertunnelen har en stigning på ti prosent, mens EU-reglene bare godtar fem prosent. Sammenligner vi vår tunnel med Oslofjordtunnelen, som «bare» har en stigning på sju prosent, var denne stengt 185 ganger, til sammen 479 timer i 2015. Mange av disse stengningene var forårsaket av trafikkulykker og –hendelser. Trafikkøkonomisk institutt (TØI) skriver i en rapport at tunge kjøretøy er sterkt overrepresentert i tunnelulykker.

Så sent som i mai i år var Oslofjordtunnelen stengt i flere døgn. En lastebil var kommet i brann på grunn av at bremsene gikk varme. Heldigvis ble ingen mennesker drept, men to personer måtte søke tilflukt i et evakueringsrom der de måtte være i mange timer, den ene med brannskader på rygg og hender.

Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hvilke konsekvenser en lengre stengning av Hvalertunnelen ville få for befolkningen her ute. Hvordan skal folk komme seg til jobb, skole og sykehus? Hvordan skal brannbilene komme fram til for eksepel Asmaløy? Må de vente på brannbiler helt fra Fredrikstad?

Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hvilke konsekvenser en lengre stengning av Hvalertunnelen ville få for befolkningen her ute.

Nå vil jeg tro at dere politikere har vært så framsynte at dere vil forhindre frakt av tung pukk gjennom Hvalertunnelen ved å anlegge et pukkverk på Kirkøy. For meg virker dette klokt, forutsatt at det blir lagt slik at det ikke medfører tungtrafikk forbi skoler og gjennom tettsteder.

Jeg går ut ifra at Kirkøy alene ikke har bruk for eller råd til å bruke så mye pukk at det svarer seg økonomisk å anlegge et helt pukkverk bare for oss her på øya. Har dere tenkt å skipe ut den pukken som ikke blir brukt her med båt til andre øyer? Men hvis pukken først skal fraktes med båt, kan den vel egentlig utvinnes på hvilken som helst av øyene våre.  

Jeg håper inderlig at dere politikere med deres flotte miljøsatsing ikke vil legge et pukkverk i nærheten av nasjonalparken eller andre naturvernområder. Det blir svært dårlig reklame både for turistnæringen og for Hvaler som miljøvernområde. Øyene våre har mye sten som kan utnyttes til nyttige formål. Vær så snill, ikke ta den ut i nærheten av tunnelen. Vi har ingen garanti for at sprengning der ikke influerer på stabiliteten i tunnelen. Sprekkdannelser vil kunne få katastrofale følger.

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør i kommunestyret!

Kommentarer til denne saken