Frykter at «pukkverk i Paradis» gir nedstengning av Kirkøy

Pukkverket: Området der det er planlagt pukkverk ligger ved tunnelåpningen på Kirkøy, tett opp mot Ørekroken, havet og nasjonalparken. Ørekroken protesterer mot etableringen.

Pukkverket: Området der det er planlagt pukkverk ligger ved tunnelåpningen på Kirkøy, tett opp mot Ørekroken, havet og nasjonalparken. Ørekroken protesterer mot etableringen. Foto:

Av

– Pukkverk gir økt fare for at uhell i tunnelen vil medføre blokkering av Kirkøy, skriver Oddvar Rusten på vegne av Ørekroken vel.

DEL

Leserbrev 

Ved inngangen til Hvalertunnelen og avkjøringen til Ørekroken er det på nytt søkt om et pukkverk.

Det samme pukkverket ble omsøkt i 2013. Søknaden ble avslått av kommunestyret i september 2014. Etter innsetting av nytt kommunestyre, ble saken kjørt på nytt og godkjent. I denne prosessen ble det gjort saksbehandlingsfeil, noe som førte til at beslutningen ble opphevet i fylket i desember 2016. Søknad om pukkverk er nå til behandling for tredje gang.

Pukkverket vil bli nærmeste nabo til Nasjonalparken og naturreservatet Arekilen samt rekreasjonsområdet Ørekroken og medfører at innkjøringen blant annet til skulpturparken på Røsshuet blir en integrert del av et pukkverk. 

Pukkverk er noe av den mest støyende aktivitet som finnes og ligger nær flyplasser hva angår maksimal støy. 

Når en bruker de siste oppdaterte metodene for støymåling, er det liten tvil om at støy fra pukkverket vil være uforenelig med eksisterende krav til støynivå i nærliggende områder inklusive Nasjonalparken og Ørekroken.

Tangebekken er en del av Arekilen naturreservat. Bekken er stilleflytende med skjørt habitat. Tangebekken munner ut i Ørekroken som er et unikt område også nasjonalt. Det kan ikke åpnes for at avrenning fra pukkverket kan føre med seg miljøgifter og derved forurense Tangebekken og Ørekroken. Dette er uforenelig med reglene for Arekilen naturreservat.

Kirkøy er knyttet til fastlandet kun med en tunnel, en bratt tunell (ti grader). Oslofjordtunnelen har sjugrader stigning og har problemer med tungtrafikk. De nye reglene (EU) for slike tuneller er fem grader.

«Tunge lastebiler må kjøre på lavt gir nedover for å unngå at bremsene blir overhetet og vil ikke klare å holde fartsgrensen oppover.» Sier Statens vegvesen.

Det er estimert 15 lass per virkedag og foreløpige analyser tilsier at det alt overveiende av dette vil eksporteres fra Kirkøy og gå igjennom Hvalertunnelen.

Markedsanalyser indikerer altså at det meste av produksjonen i pukkverket vil bli solgt utenfor Kirkøy. 

Ut i fra produksjonsplanene for pukkverket vil Hvalertunnelen bli belastet med minst ti lass med ny tungtrafikk hver dag.

Når en tar hensyn til at Hvalertunnelen er eneste adkomstvei til Kirkøy, må den økte faren for lengre uhell som vil medføre blokkering, tillegges avgjørende vekt.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap må omgående foreta en selvstendig vurdering av konsekvensene av «nedstengning» av Kirkøy.

Pukkverket skal produsere i 25 år. I denne perioden må en åpne for muligheten at de vedvarende sprengingene vil kunne påvirke stabiliteten til tunnelen. (Pukkverket vil komme til å operere ca. 100 meter fra tunnelåpningen.)

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er allerede sterkt negativ og samfunnet bør ikke, i alle fall ikke uten analyse, påta seg kostnadene ved utbedringer.

En gjennomgående totalanalyse bør derfor foretas før beslutning fattes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags